تصویر nabi@students.irandoc.ac.ir

مرتضی نبی‌میبدی

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات از دانشگاه تربیت مدرس

زندگی‌نامه

مرتضی نبی میبدی کارشناسی مهندسی صنایع را از دانشگاه یزد و کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات را از دانشگاه تربیت مدرس دریافت کرده است. وی هم‌اکنون دانشجوی دکترای مدیریت فناوری اطلاعات در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) است. موضوع رساله وی شبکه‌های اجتماعی حرفه‌ای ـ تخصصی است که با روش ترکیبی (مطالعه موردی و پیمایش) انجام می‌شود. وی همچنین به عنوان پژوهشگر در زمینه مدیریت فناوری اطلاعات با علاقمندی‌های پژوهشی مانند وب ۲، شبکه‌های اجتماعی، مدیریت دانش، و حکمت در حال کار است.

تحصیلات

  • ۱۳۸۷ - ۱۳۹۰ - کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات با گرایش سیستم‌های اطلاعاتی پیشرفته. دانشگاه تربیت مدرس
    پایان‌نامه: طراحی چارچوبی برای سازمان دولتی هوشمند: از منظر حکمت با راهنمایی دکتر شعبان الهی

زمینه‌های پژوهش

مدیریت فناوری اطلاعات
شبکه‌های اجتماعی
پژوهش کیفی
مطالعه موردی

اطلاعات تماس

مقاله همایش علمی

پیشنهاده دکتری تخصصی

بررسی و ساخت مدل عوامل کلیدی موثر بر موفقیت پایگاه‌های شبکه اجتماعی حرفه‌ای‌ـ تخصصی در ایران (مورد مطالعه: «انجمن»)

استاد راهنما: 
استاد مشاور: 
تاریخ تصویب: 
سه شنبه - ۲۸ آذر ۱۳۹۱
چکیده: 

    شبکه‌های اجتماعی حرفه‌ای‌ تخصصی گونه‌ای از جوامع برخط به‌ شمار می‌آیند که پذیرای کاربران دانشگاهی و محتوای علمی در بستر اینترنت هستند. موفقیت این شبکه‌ها خواست اصلی دارندگان و کاربران است. با وجود اهمیت این موضوع، بررسی پیشینه پژوهش نشان داد که چندان به عوامل موثر بر موفقیت این شبکه‌ها پرداخته نشده است. از این رو، این پیشنهادیه رساله دکترا بر آن است تا رویکرد ترکیبی و روش‌های مطالعه موردی و پیمایش را برای شناسایی عوامل اصلی موثر بر موفقیت شبکه اجتماعی حرفه‌ای‌ تخصصی و چگونگی تاثیرگذاری آنها پیشنهاد دهد. هدف از گزینش این رویکرد استخراج عوامل و روابط با تمرکز بر تجربه سیاست‌گذاران و...

پژوهشکده‌: