تصویر beigzadeh@irandoc.ac.ir

دکتر صفر بیگ‌زاده آروق

دانش‌آموخته دکتری تخصصی حقوق از دانشگاه تهران

استادیار پژوهشکده جامعه و اطلاعات، گروه پژوهشی اخلاق و حقوق اطلاعات

زندگی‌نامه

دکتر صفر بیگ‌­زاده دانش‌­آموخته دکتری حقوق خصوصی از دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۰ است. وی مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته حقوق خصوصی از دانشگاه‌ شهید بهشتی در سال ۱۳۷۳ و مدرک کارشناسی خود را در رشته حقوق از دانشگاه شهید بهشتی در سال ۱۳۷۰ دریافت داشته است.

وی کار علمی خود در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) را از سال ۱۳۹۳ با عضویت در هیئت علمی این پژوهشگاه آغاز کرد و هم‌اکنون استادیار گروه پژوهشی اخلاق و حقوق اطلاعات در پژوهشکده جامعه و اطلاعات است. زمینه‌های پژوهشی مورد علاقه وی عبارتند از: حقوق تعهدات، حقوق چاپ و نشر، حقوق مالکیت فکری، تاریخ حقوق ایران، زبان حقوقی، قانون‌نویسی.

تحصیلات

  • ۱۳۸۷ - ۱۳۹۰ دکتری تخصصی حقوق با گرایش حقوق خصوصی. دانشگاه تهران

زمینه‌های پژوهش

حقوق تعهدات
حقوق چاپ و نشر
حقوق مالکیت فکری
تاریخ حقوق ایران
زبان حقوقی
قانون‌نویسی

تماس

کتاب

تدریس

سمینار (روش تحقیق)، کارشناسی ارشد.
با تدریس صفر بیگ‌زاده آروق.
۱۳۹۸-۹۹، .

حقوق مسئولیت مدنی، کارشناسی ارشد.
با تدریس صفر بیگ‌زاده آروق.
۱۳۹۷-۱۳۹۸، دانشگاه شاهد.

حقوق مسئولیت مدنی، کارشناسی ارشد.
با تدریس صفر بیگ‌زاده آروق.
۱۳۹۶-۱۳۹۷، دانشگاه خاتم.