تکمیل، توسعه و دو زبانه‌سازی اصطلاح‌نامه آیین دادرسی مدنی ایران

تکمیل، توسعه و دو زبانه‌سازی اصطلاح‌نامه آیین دادرسی مدنی ایران
بهمن ۱۳۹۸
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

انجام این طرح پژوهشی از آن‌رو انجام می‌شود که در حوزه حقوق ایران و به‌ ویژه حقوق خصوصی و آیین دادرسی مدنی هنوز هیچ اصطلاح‌نامه‌ای تدوین یا منتشر نشده است و به ‌نظر می‌رسد اقدام به این امر از سه نظر با مشکل مواجه است: ۱) دست اندرکاران تدوین اصطلاح‌نامه‌ها معمولاً اشرافی به ماهیات و مفاهیم در رشته حقوق ندارند و در بخش آیین دادرسی مدنی که خاصتاً با دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی مربوط است رسیدن به مفهوم واژه‌ها و اصطلاحات مستلزم حضور در دادگاه‌ها به‌عنوان وکیل دادگستری، قاضی یا اصحاب دادگاه است که در بسیاری از عالمان اصطلاحنامه‌سازی این امر محقق نیست. ۲) حقوقدانانی که در دادگاه‌ها ورود و خروج دارند به علت‌های مختلف علاقه‌ای به مطالعات میان‌رشته‌ای به‌ ویژه از نوع اصطلاحنامه‌سازی ندارند. ۳) به دست دادن برابر انگلیس بسیاری از اصطلاحات آیین دادرسی برای آن‌ها که حقوق خوانده‌اند و دستی بر زبان انگلیسی ندارند، از سویی و برای آنان‌که زباندانند، اما بر دانش حقوق اشراف ندارند، از سوی دیگر، هم سخت است و هم ناشدنی. جمع این سه مشکل آن است که رغبتی به نوشتن اصطلاح‌نامه حقوق در بخش آیین دادرسی مدنی نباشد. در این پژوهش اصطلاح‌نامه آیین دادرسی مدنی ایران بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹ طراحی و تدوین شده و برای هر اصطلاح، برابر انگلیسی آن نیز درج شده است. برای سازماندهی این اصطلاح‌نامه از نرم‌افزار «تزاروس بیلدر» بهره‌برداری شد. مخاطبان این اصطلاح‌نامه، افزون بر کتابداران، فرهنگ‌نویسان، اصطلاح‌نامه‌سازان و حقوقدانان، همه مترجمان رسمی و دیگر مترجمانی هستند که با متون حقوقی سروکار دارند.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

بیگ‌زاده آروق، صفر. ۱۳۹۸. تکمیل، توسعه و دو زبانه‌سازی اصطلاح‌نامه آیین دادرسی مدنی ایران. تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.

افزودن دیدگاه