اصطلاح‌نامه آیین دادرسی مدنی ایران (بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹)

بهمن ۱۳۹۶
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

انجام این طرح پژوهشی از آن رو انجام می‌شود که در حوزه حقوق ایران و به ویژه حقوق خصوصی و آیین دادرسی مدنی هنوز هیچ اصطلاح‌نامه‌ای تدوین یا منتشر نشده است و به نظر می‌رسد اقدام به این امر از دو نظر با مشکل مواجه است: ۱) دست‌اندرکاران تدوین اصطلاح‌نامه‌ها معمولا اشرافی به ماهیت و مفاهیم در رشته حقوق ندارند و در بخش آیین دادرسی مدنی که خاصتا با دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی مربوط است رسیدن به مفهوم واژه‌ها و اصطلاحات مستلزم حضور در دادگاه‌ها به عنوان وکیل دادگستری، قاضی یا اصحاب دادگاه است که در بسیاری از عالمان اصطلاح‌نامه‌سازی این امر محقق نیست. ۲) حقوقدانانی که در دادگاه‌ها ورود و خروج دارند به علت‌های مختلف علاقه‌ای به مطالعات میان‌رشته‌ای به ویژه از نوع اصطلاح‌نامه‌سازی ندارند. جمع این دو مشکل آن است که رغبتی به نوشتن اصطلاح‌نامه حقوق در بخش آیین دادرسی مدنی نباشد. برای سازماندهی این اصطلاح‌نامه از نرم‌افزار «تزاروس بیلدر» بهره‌برداری شد. این اصطلاح‌نامه دربردارنده ۲۳۱۱ اصطلاح مرجح و ۱۵۰ اصطلاح وابسته، ۲۲۸۰ اصطلاح غیرمرجح، و ۵۹ یادداشت دامنه است. شمار ۱۲۲ مورد از این اصطلاح‌ها در سطح نخست، ۱۲۲۹ مورد در سطح دوم، ۶۹۱ مورد در سطح سوم، ۲۱۳ مورد در سطح چهارم، ۳۳ مورد در سطح پنجم، نه مورد در سطح ششم، و سه مورد در سطح هفتم هستند.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

بیگ‌زاده آروق، صفر. ۱۳۹۶. اصطلاح‌نامه آیین دادرسی مدنی ایران (بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹). تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.

افزودن دیدگاه