اصطلاح‌نامه آیین دادرسی مدنی ایران (بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹)

اصطلاح‌نامه آیین دادرسی مدنی ایران (براساس قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1379)
تاریخ: 
دى ۱۳۹۵
نوع طرح پژوهشی: 
وضعیت طرح: 
دسته‌بندی موضوعی: 
چکیده: 

انجام این طرح پژوهشی از آن‌رو انجام می‌شود که در حوزه حقوق ایران و به ویژه حقوق خصوصی و آیین دادرسی مدنی هنوز هیچ اصطلاح‌نامه‌ای تدوین یا منتشر نشده است و به نظر می‌رسد اقدام به این امر از دو نظر با مشکل مواجه است:

۱) دست اندرکاران تدوین اصطلاح‌نامه‌ها معمولا اشرافی به ماهیات و مفاهیم در رشته حقوق ندارند و در بخش آیین دادرسی مدنی که به طور خاص با دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی مربوط است رسیدن به مفهوم واژه‌ها و اصطلاحات مستلزم حضور در دادگاه‌ها به عنوان وکیل دادگستری، قاضی یا اصحاب دادگاه است که در بسیاری از عالمان اصطلاح‌نامه‌سازی این امر محقق نیست؛

۲) حقوقدانانی که در دادگاه‌ها ورود و خروج دارند به علت‌های مختلف علاقه‌ای به مطالعات میان‌رشته‌ای به ویژه از نوع اصطلاحنامه‌سازی ندارند. جمع این دو مشکل آن است که رغبتی به نوشتن اصطلاح‌نامه حقوق در بخش آیین دادرسی مدنی نباشد.

طبقه بندی موضوعی: 
فایل پیوست: 
استناد: 
بیگ‌زاده آروق، صفر. ۱۳۹۵. اصطلاح‌نامه آیین دادرسی مدنی ایران (براساس قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹). تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.

افزودن دیدگاه

پشتیبانی فنی