فرهنگ عبارات فقهی و تعبیرات عربی

فرهنگ عبارات فقهی و تعبیرات عربی
۱۳۹۶
شابک: 
۹۷۸۶۰۰۶۵۴۲۱۶۴
۱۴۵ صفحه
۱۷۰,۰۰۰ ریال
چکیده

فرهنگ عبارات فقهی و تعبیرات عربی در متون حقوقی فارسی در قالب ۱۴۵ صفحه پاسخگوی نیاز عزیزانی است که می‌خواهند افزون بر تلفظ درست عبارت‌های عربی که در متن‌های حقوقی فارسی به کار می‌روند، از معنای درست‌ آن‌ها و نیز منابع این عبارات و تعبیرات و همچنین صورت‌های مختلف بیان آن‌ها آگاهی یابند. محتویات کتاب در دو بخش «عبارات فقهی» و «تعبیرات عربی» از هم جدا شده است. بخش نخست در بر دارنده حدود ۳۳۰ عبارت فقهی است و بخش دوم حاوی حدود ۱۶۰ تعبیر عربی. برای آسانی خواندن عبارت‌های عربی، تمام واژه‌های عربی اعراب‌گذاری شده و متن کتاب نیز به شکل دو رنگ چاپ شده است.

استناد: 

بیگ‌زاده آروق، صفر. ۱۳۹۴. فرهنگ عبارات فقهی و تعبیرات عربی در متون حقوق فارسی: مشتمل بر عبارات فقهی، تعبیرات عربی. تهران: کلک صبا.

افزودن دیدگاه