تصویر pournaghi@irandoc.ac.ir

دکتر رویا پورنقی

دانش‌آموخته دکتری تخصصی علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

استادیار پژوهشکده علوم اطلاعات، گروه پژوهشی علم‌سنجی و تحلیل اطلاعات

زندگی‌نامه

دکتر رویا پورنقی، دانش‌آموخته دکترای تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، رشته علم‌ اطلاعات ودانش‌شناسی در سال ۱۳۹۲ است و مدرک کارشناسی‌ ارشد خود را در رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی از دانشگاه‌ آزاد در سال ۱۳۸۶ و مدرک کارشناسی خود را در رشته کتابداری در شاخه پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال ۱۳۸۳ دریافت داشته است.
وی کار علمی خود را از سال ۱۳۹۲ با عضویت در هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران آغاز کرد و هم‌اکنون استادیار گروه پژوهشی علم‌سنجی و تحلیل‌ اطلاعات است. بیشتر فعالیت‌های او در این پژوهشگاه پیرامون سیستم‌های اطلاعات مکانی،‌ دروازه‌های اطلاعات موضوعی و سرقت علمی بوده است. زمینه‌های پژوهشی مورد علاقه وی را ذخیره و بازیابی اطلاعات، سازماندهی اطلاعات، علم‌سنجی، مدیریت دانش، روش تحقیق و سواد اطلاعاتی تشکیل می‌دهند.

تحصیلات

  • ۱۳۸۹ - ۱۳۹۲ دکتری تخصصی علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی . دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
    رساله: ارائه الگوی مناسب خدمات کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌ رسانی با استفاده از GIS و تاکید بر داده‌های مکانی کتابخانه

زمینه‌های پژوهش

ذخیره و بازیابی اطلاعات
سازماندهی اطلاعات
علم‌سنجی
مدیریت دانش

تماس

طرح پژوهشی

مقاله ادواری

کتاب

مقاله همایش علمی

راهنمایی

نقش رسانه‌های جمعی در ترویج سواد اطلاعاتی‌‌(مطالعه موردی: کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران)
۱۳۹۵، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
رویا پورنقی

بررسی تجاری‌سازی دانش از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی شهر تهران
۱۳۹۵، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
رویا پورنقی

نقش رسانه تلگرام در ایجاد تفکر کارآفرینانه در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران
۱۳۹۵، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
رویا پورنقی

نقش نهاد کتابخانه‌های عمومی ایران در ترویج فرهنگ اقتصاد مقاومتی(مطالعه موردی: کاربران کتابخانه‌های عمومی شهر تهران)
۱۳۹۵، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
رویا پورنقی

امکان‌سنجی استقرار مدیریت دانش در کتابخانه‎‌های سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در شهر تهران
۱۳۹۴، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
رویا پورنقی

بررسی ماهیت شغلی کتابدار جی آی اس در کتابخانه‌های دانشگاهی شهر تهران
۱۳۹۴، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
رویا پورنقی

بررسی تطبیقی میزان آشنایی و استفاده دانشجویان کارشناسی ارشد رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاههای دولتی شهر تهران با اینفوگرافیک
۱۳۹۳، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
رویا پورنقی

رابطه تحرک شغلی و تولیدات پژوهشی اعضای هیئت علمی بین سالهای ۸۷-۹۲ مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
۱۳۹۳، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
رویا پورنقی

ارزیابی عملکرد کتابخانه‌های دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج بر اساس مدل SWOT
۱۳۹۵، پایان‌نامه کارشناسی ارشد.
رویا پورنقی

بررسی تاثیر فرسودگی شغلی و اعتیاد به کار بر تعهد سازمانی در کتابداران شاغل در کتابخانه‌های دانشگاهی در شهر تهران
۱۳۹۵، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
رویا پورنقی

بررسی امکان‌سنجی اجرای آموزش مجازی در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران(ایرانداک)
۱۳۹۵، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
رویا پورنقی

ارایه مدل تحلیل خودکار اطلاعات در نظام‌های بازیابی اطلاعات بر اساس مصورسازی حوزه‌های دانش، مورد مطالعه: پایگاه پایان‌نامه‌های پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات
۱۳۹۵، رساله دکتری تخصصی. پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
رویا پورنقی

-->

تدریس

اقتصاد اطلاعات، دکتری تخصصی.
با تدریس رویا پورنقی.
۱۳۹۸-۹۹، دانشگاه علوم پزشکی تهران.

فناوری اطلاعات در پرستاری، دکتری تخصصی.
با تدریس رویا پورنقی.
۱۳۹۵-۱۳۹۶، دانشگاه علوم پزشکی ایران.

وب معنایی و هستی‌شناسی، دکتری تخصصی.
با تدریس رویا پورنقی.
۱۳۹۵-۱۳۹۶، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.

اقتصاد اطلاعات و دانش، دکتری تخصصی.
با تدریس رویا پورنقی.
۱۳۹۵-۱۳۹۶، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.