مسیریابى مبتنى بر زمان در کتابخانه مرکز اطلاعات و مدارک علمى کشاورزى

مسیریابى مبتنى بر زمان در کتابخانه مرکز اطلاعات و مدارک علمى کشاورزى
درجه علمی نشریه: 
دوره: 
۳۲
شماره: 
۴
شماره صفحه (از - تا): 
۶۹۵-۷۱۱
چکیده

امروزه کاربردهای سیستم اطلاعات مکانی به محیط کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی وارد شده و برخی کتابخانه‌های پیشرفته دنیا جهت بهبود استفاده از فضا و منابع موجود از مزایای «جی‌آی‌اس» بهره می‌گیرند. هدف پژوهش حاضر طراحی پایگاه مسیریابی در کتابخانه «مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی» به منظور تسهیل دستیابی کاربران به امکانات و خدمات کتابخانه است. روش پژوهش پیمایش توصیفى است و ماهیت پژوهش در زمره تحقیقات کاربردی قرار دارد. در این پژوهش، داده‌های مورد نیاز از بخش‌های مختلف کتابخانه و با مطابقت اطلاعات واقعی با نقشه های موجود (مشاهده) گردآوری شد. به منظور پیاده‌سازی، ورود داده‌ها و تشکیل پایگاه اطلاعات مکانی مسیریابی از نرم‌افزار «آرک جی‌آی‌اس» استفاده شد. از آنجا که در پژوهش حاضر با شبکه عبور و مرور سر و کار داریم و چون مقادیر زمان برای راه‌ها غیر منفی است، از الگوریتم «دایجکسترا» براى مسیریابی مبتنی بر زمان استفاده شد. بعد از ایجاد پایگاه اطلاعات مکانی مسیر، تعیین کوتاه‌ترین مسیر در کمترین زمان امکان‌پذیر شد. از این سیستم برای درک بهتر چگونگی رسیدن کاربران به ورودی کتابخانه و دسترسی به امکانات کتابخانه‌ای در جهت افزایش سودمندی و کارایی کتابخانه استفاده گردید. این مسئله ایده جدیدى است که به کارگیرى آن در کتابخانه‌هاى دنیا به تازگى آغاز شده است.

استناد: 

پورنقی، رویا، علی جلالی دیزجی، و مریم زندیه دولابی. ۱۳۹۶. مسیریابى مبتنى بر زمان در کتابخانه مرکز اطلاعات و مدارک علمى کشاورزى. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات ۳۲ (۴): ۶۹۵-۷۱۱.

مقاله ادواری علمی
دوره انتشار: 
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه