آشنایی با حق مولف: مالکیت فکری در عصر دیجیتال

آشنایی با حق مولف: مالکیت فکری در عصر دیجیتال
ویراستار: 
۱۳۹۶
شابک: 
۹۷۸۹۶۴۷۵۱۹۶۸۷
۲۸۸ صفحه
۲۲۰,۰۰۰ ریال
چکیده

حق‌‌مولف و مالکیت فکری در جوامع امروزی در قالب اقتصاد مالکیت فکری و نقش آن در اقتصاد کشورها دارای اهمیتی روزافزون است. اگر تا چند دهه پیش درباره جایگاه این نوع مالکیت در جامعه تردید وجود داشت، امروزه دیگر تردیدی نیست که زندگی اجتماعی تا حد بسیاری به آن وابسته است. از سوی دیگر، توسعه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، و اقتصادی جوامع امروزی مبتنی بر خلاقیت و نوآوری است که به نوبه خود در گرو توجه به فکر و مالکیت فکری است. دنیای دیجیتال اهمیت حق‌مولف را در دنیای امروز دوچندان می‌سازد. اثر حاضر ترجمه‌ای است از کتاب «Understanding Copyright: Intellectual Property in the Digital Age» که به قلم سه پژوهشگر انگلیسی: بثانی کلین، گلیس موس، لی ادواردز و به همت انتشارات معتبر «سیج» در سال ۲۰۱۵ به طبع رسیده است. این کتاب در هفت فصل شامل: ۱- آشنایی با حق مولف در عصر دیجیتال، ‌۲- تاریخچه کوتاهی از حق مولف، ۳- حق مولف و اقتصاد خلاقانه،‌ ۴- فناوری‌ها و شرکت‌های میانجی،‌ ۵- پدیدآوران خلاق و حق مولف، ۶- ارتباط مصرف‌کنندگان، مجرمان، حامیان، و سارقان آثار ادبی با حق مولف و ۷- سیاستگذاری‌‌های حوزه حق مولف تدوین شده است. این اثر می‌تواند منبع درسی حوزه‌های حقوق مالکیت فکری، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، چاپ و نشر، ارتباطات و رسانه، و دیگر رشته‌های مرتبطی باشد که به نوعی با حقوق مالکیت فکری سروکار دارند. به‌علاوه، مطالعه آن برای دانشگاهیان نیز پیشنهاد می‌شود چراکه با فکر و مالکیت فکری سروکار داشته و روزانه فکر تولید و مصرف می‌کنند. افزون بر این، عامه مردم نیز می‌توانند از مطالب این کتاب بهره‌بردای کنند به ویژه برای آن‌که بدانند حق‌مولف چیست، چگونه و چرا پدید آمده، و فعالیت‌های روزمره آنها چگونه به قانون حق‌مولف ارتباط پیدا می‌کند.

موضوع: 
استناد: 

کلین، بثانی، گلیس موس، لی ادواردز. ۲۰۱۷. آشنایی با حق مولف: مالکیت فکری در عصر دیجیتال. ترجمه رویا پورنقی و بهروز رسولی. ویراسته حمید کشاورز. ۱۳۹۶. تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، چاپار.

افزودن دیدگاه