مریم موسوی‌زاده

تصویر moosavizadeh@students.irandoc.ac.ir

مریم موسوی‌زاده

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی از دانشگاه الزهرا

moosavizadeh@students.irandoc.ac.ir
زمینه‌های پژوهش: 
مصورسازی اطلاعات
بازیابی اطلاعات
سازماندهی اطلاعات
تحلیل اطلاعات پژوهش‌ها در ابزار سایول

تحلیل اطلاعات پژوهش‌ها در ابزار سایول

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
زیبا‌یی‌شناسی اطلاعات در بستر مصورسازی اطلاعات

زیبا‌یی‌شناسی اطلاعات در بستر مصورسازی اطلاعات

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
مصورسازی، فرایند شناختی و بازنمایی گرافیکی

مصورسازی، فرایند شناختی و بازنمایی گرافیکی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
علم طراحی در پژوهش سامانه‌های اطلاعاتی

علم طراحی در پژوهش سامانه‌های اطلاعاتی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار گفت‌وگو