تصویر alayi@irandoc.ac.ir

دکتر الهام علایی ابوذر

دانش‌آموخته دکتری تخصصی زبان‌شناسی همگانی از دانشگاه تهران

استادیار پژوهشکده علوم اطلاعات، گروه پژوهشی زبان‌شناسی رایانشی

زندگی‌نامه

الهام علایی ابوذر، دانش‌آموخته دکترای تخصصی در رشته زبان‌شناسی همگانی در سال ۱۳۹۲ از دانشگاه تهران و کارشناسی ارشد زبان‌شناسی همگانی در سال ۱۳۸۶ از همان دانشگاه و کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی در سال ۱۳۸۳ از دانشگاه گیلان است.

وی همکاری خود را با پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران از سال ۱۳۹۴، به عنوان عضو هیئت علمی، آغاز نموده است و هم‌اکنون استادیار پژوهشی این پژوهشگاه است. بیشتر فعالیت­‌های وی تاکنون در حوزه زبان‌شناسی رایانه‌­ای (سیستم­‌های تبدیل متن به گفتار، نظام‌­های نوشتاری، یادگیری ماشینی و پردازش زبانی)، زبان‌شناسی نظری و پیکره­‌ای بوده است و در حوزه­‌های ذکر شده با پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران همکاری می­‌نماید.

تحصیلات

  • ۱۳۸۸ - ۱۳۹۲ دکتری تخصصی زبان‌شناسی همگانی . دانشگاه تهران
    رساله: تبدیل حرف به واج در متون فارسی

زمینه‌های پژوهش

نظام نوشتاری فارسی
تبدیل متن به گفتار
بررسی فعل مرکب فارسی در چارچوب زبان‌شناسی پیکره‌ای
برچسب‌گذاری نحوی
رفع ابهام از برچسب نحوی
بررسی هم‌نگاره‌های فارسی

تماس

مقاله ادواری

مقاله همایش علمی

تدریس

زبان‌شناسی و آواشناسی بالینی، کارشناسی ارشد.
با تدریس الهام علایی ابوذر.
۱۳۹۸-۹۹، دانشگاه علوم پزشکی تهران.

نظریه‌های رشدی زبان و شناخت، دکتری تخصصی.
با تدریس الهام علایی ابوذر.
۱۳۹۸-۹۹، دانشگاه علوم پزشکی تهران.

زبان‌شناسی و آواشناسی بالینی، کارشناسی ارشد.
با تدریس الهام علایی ابوذر.
۱۳۹۷-۱۳۹۸، دانشگاه علوم پزشکی تهران.

مباحث پیشرفته زبان‌شناسی بالینی، دکتری تخصصی.
با تدریس الهام علایی ابوذر.
۱۳۹۶-۱۳۹۷، دانشگاه علوم پزشکی تهران.

زبان‌شناسی و آواشناسی بالینی، کارشناسی ارشد.
با تدریس الهام علایی ابوذر.
۱۳۹۶-۱۳۹۷، دانشگاه علوم پزشکی تهران.

زبانشناسی و آواشناسی کلینیکی، دکتری تخصصی.
با تدریس الهام علایی ابوذر.
۱۳۹۶-۱۳۹۷، دانشگاه علوم پزشکی تهران.

مسائل زبان‌شناسی، کارشناسی ارشد.
با تدریس الهام علایی ابوذر.
۱۳۹۶-۱۳۹۷، موسسه آموزش عالی ارشاد دماوند.

زبان‌شناسی و آواشناسی بالینی، کارشناسی ارشد.
با تدریس الهام علایی ابوذر.
۱۳۹۴-۱۳۹۵، دانشگاه علوم پزشکی تهران.