تصویر alayi@irandoc.ac.ir

الهام علایی ابوذر

دانش‌آموخته دکتری تخصصی زبان‌شناسی همگانی از دانشگاه تهران

استادیار پژوهشکده علوم اطلاعات، گروه پژوهشی زبان‌شناسی رایانشی

زندگی‌نامه

الهام علایی ابوذر، دانش‌آموخته دکترای تخصصی در رشته زبان‌شناسی همگانی در سال ۱۳۹۲ از دانشگاه تهران و کارشناسی ارشد زبان‌شناسی همگانی در سال ۱۳۸۶ از همان دانشگاه و کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی در سال ۱۳۸۳ از دانشگاه گیلان است.

وی همکاری خود را با پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران از سال ۱۳۹۴، به عنوان عضو هیئت علمی، آغاز نموده است و هم‌اکنون استادیار پژوهشی این پژوهشگاه است. بیشتر فعالیت­‌های وی تاکنون در حوزه زبان‌شناسی رایانه‌­ای (سیستم­‌های تبدیل متن به گفتار، نظام‌­های نوشتاری، یادگیری ماشینی و پردازش زبانی)، زبان‌شناسی نظری و پیکره­‌ای بوده است و در حوزه­‌های ذکر شده با پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران همکاری می­‌نماید.

تحصیلات

  • ۱۳۸۸ - ۱۳۹۲ - دکتری تخصصی زبان‌شناسی همگانی . دانشگاه تهران
    رساله: تبدیل حرف به واج در متون فارسی

زمینه‌های پژوهش

نظام نوشتاری فارسی
تبدیل متن به گفتار
بررسی فعل مرکب فارسی در چارچوب زبان‌شناسی پیکره‌ای
برچسب‌گذاری نحوی
رفع ابهام از برچسب نحوی
بررسی هم‌نگاره‌های فارسی

اطلاعات تماس

مقاله ادواری

تدریس

مباحث پیشرفته زبان‌شناسی بالینی، دکتری تخصصی
۱۳۹۶-۱۳۹۷، دانشگاه علوم پزشکی تهران

زبان‌شناسی و آواشناسی بالینی، کارشناسی ارشد
۱۳۹۶-۱۳۹۷، دانشگاه علوم پزشکی تهران

زبانشناسی و آواشناسی کلینیکی، دکتری تخصصی
۱۳۹۶-۱۳۹۷، دانشگاه علوم پزشکی تهران

زبان‌شناسی و آواشناسی بالینی، کارشناسی ارشد
۱۳۹۴-۱۳۹۵، دانشگاه علوم پزشکی تهران