مجتبی زالی

تصویر m.zali@irandoc.ac.ir

مهندس مجتبی زالی

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر با گرایش نرم‌افزار از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

m.zali@irandoc.ac.ir
زمینه‌های پژوهش: 
هوش مصنوعی
پردازش زبان طبیعی
داده‌کاوی
یادگیری ماشین و بازشناسی الگو
تحلیل کلان‌داده