پیام خطا

 • Warning: DateTime::getTimezone()‎: The DateTime object has not been correctly initialized by its constructor در DateObject->__construct()‎ (خط ۲۹۱ از ‎/websites/webfiles/irandoc/sites/all/modules/contrib/date/date_api/date_api.module).
 • Warning: DateTime::format()‎: The DateTime object has not been correctly initialized by its constructor در DateObject->format()‎ (خط ۳۹۲ از ‎/websites/webfiles/irandoc/sites/all/modules/contrib/date/date_api/date_api.module).
 • Warning: DateTime::format()‎: The DateTime object has not been correctly initialized by its constructor در DateObject->format()‎ (خط ۳۹۲ از ‎/websites/webfiles/irandoc/sites/all/modules/contrib/date/date_api/date_api.module).
 • Warning: DateTime::format()‎: The DateTime object has not been correctly initialized by its constructor در DateObject->format()‎ (خط ۳۹۲ از ‎/websites/webfiles/irandoc/sites/all/modules/contrib/date/date_api/date_api.module).
 • Warning: DateTime::format()‎: The DateTime object has not been correctly initialized by its constructor در DateObject->format()‎ (خط ۳۹۲ از ‎/websites/webfiles/irandoc/sites/all/modules/contrib/date/date_api/date_api.module).
 • Warning: DateTime::format()‎: The DateTime object has not been correctly initialized by its constructor در DateObject->format()‎ (خط ۳۹۲ از ‎/websites/webfiles/irandoc/sites/all/modules/contrib/date/date_api/date_api.module).
 • Warning: DateTime::format()‎: The DateTime object has not been correctly initialized by its constructor در DateObject->format()‎ (خط ۳۹۲ از ‎/websites/webfiles/irandoc/sites/all/modules/contrib/date/date_api/date_api.module).
 • Warning: DateTime::format()‎: The DateTime object has not been correctly initialized by its constructor در DateObject->format()‎ (خط ۳۹۲ از ‎/websites/webfiles/irandoc/sites/all/modules/contrib/date/date_api/date_api.module).
 • Warning: DateTime::setTimezone()‎: The DateTime object has not been correctly initialized by its constructor در DateObject->setTimezone()‎ (خط ۳۶۶ از ‎/websites/webfiles/irandoc/sites/all/modules/contrib/date/date_api/date_api.module).
 • Warning: DateTime::setDate()‎: The DateTime object has not been correctly initialized by its constructor در DateObject->setTimezone()‎ (خط ۳۶۷ از ‎/websites/webfiles/irandoc/sites/all/modules/contrib/date/date_api/date_api.module).
 • Warning: DateTime::setTime()‎: The DateTime object has not been correctly initialized by its constructor در DateObject->setTimezone()‎ (خط ۳۶۸ از ‎/websites/webfiles/irandoc/sites/all/modules/contrib/date/date_api/date_api.module).
 • Warning: DateTime::format()‎: The DateTime object has not been correctly initialized by its constructor در DateObject->format()‎ (خط ۳۹۲ از ‎/websites/webfiles/irandoc/sites/all/modules/contrib/date/date_api/date_api.module).
تصویر seghatoleslami@irandoc.ac.ir

دکتر علیرضا ثقه‌الاسلامی

دانش‌آموخته دکتری تخصصی فلسفه علم از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

استادیار پژوهشکده جامعه و اطلاعات، گروه پژوهشی اخلاق و حقوق اطلاعات

زندگی‌نامه

در سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۹۲، کارشناسی‌ ارشد و دکترای تخصصی خود را در رشته فلسفه علم از واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران دریافت کردم. هم‌چنین، در سال ۱۳۸۳، کارشناسی خود را در رشته مهندسی کامپیوتر از دانشگاه صنعتی سجاد (مشهد) دریافت نمودم.
همکاری علمی و پژوهشی خود را به عنوان عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) از سال ۱۳۹۴ آغاز کردم و هم‌اکنون استادیار گروه اخلاق و حقوق اطلاعات در پژوهشکده جامعه و اطلاعات این پژوهشگاه هستم.
عمده فعالیت‌های مطالعاتی و پژوهشی‌ام متمرکز بر فلسفه و اخلاق فناوری اطلاعات است. دیگر زمینه‌های پژوهشی مورد علاقه‌ام حوزه مطالعات علم و فناوری، اخلاق پژوهش در فضای مجازی، و فلسفه فناوری است. تاکنون، در زمینه‌های مطالعاتی مذکور کتاب‌ها، مقالات و سخنرانی‌های متعددی را منتشر و ارائه کرده‌ام.

تحصیلات

 • ۱۳۸۹ - ۱۳۹۲ دکتری تخصصی فلسفه علم . دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
  رساله: استلزام‌های هستی‌شناختیِ اخلاق تکنولوژی اطلاعات مبتنی بر سه رهیافت فلسفی: موجبیت گرایی تکنولوژیکی، برساخت گرایی اجتماعی تکنولوژی و پدیدارشناسی تکنولوژی با راهنمایی دکتر مجید اکبری

زمینه‌های پژوهش

اخلاق فناوری اطلاعات
فلسفه فناوری اطلاعات
مطالعات علم و فناوری

تماس

طرح پژوهشی

کتاب

راهنمایی

مطالعه و بررسی نقادانه نظریه اخلاق اطلاعات فلوریدی
۱۳۹۶، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
علیرضا ثقه‌الاسلامی