طراحی چارچوب ارزیابی جایزه فناوری اطلاعات برتر در همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات

چکیده

یکی از مهم‌ترین خدمات پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) در حوزه برگزاری رویدادهای علمی، همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات است. این همایش که تا کنون پنج دوره از آن گذشته است به دستاوردهای حوزه فناوری اطلاعات در قالب مقاله، ایده و محصول می‌پردازد. بی‌شک مهم‌ترین مزیت رقابتی این همایش نسبت به سایر همایش‌های مشابه، بررسی محصولات فناوری اطلاعات در قالب جایزه فناوری اطلاعات برتر (فاب) است که در سه سطح طلایی، نقره‌ای و برنزی به محصولات برتر اهدا می‌شود. از سوی دیگر به‌منظور ارزیابی این محصولات از همایش چهارم دو محور فرهنگی – اجتماعی و سیاستی – مدیریتی افزون بر محور نوآوری – فناوری اضافه شدند و در دو همایش گذشته تمامی محصولات در زیر این سه محور مورد ارزیابی قرار گرفتند. یکی از مسائلی که نیاز است در ارزیابی دقیق‌تر این محصولات مورد بررسی قرار گیرد، طراحی چارچوب ارزیابی جایزه فاب است، به‌طوری‌که در ابتدا محصولات فناوری اطلاعات طبقه‌بندی شود و در مرحله بعد اهمیت معیارها و زیرمعیارها در تمامی طبقه‌ها تعیین گردد و در نهایت ارزیابی محصولات انجام گیرد. با طراحی معیارها و زیرمعیارها با روش‌های علمی مورد بهره‌گیری در این طرح پژوهشی می‌توان افزون بر ارزیابی صحیح محصولات ارائه شده، با ارائه کارنامه برای هر یک از محصولات، به غنای جایزه ملی فاب کمک شایانی نمود. بنابراین در این پژوهش قصد بر آن است که در مرحله اول محصولات فناوری اطلاعات طبقه‌بندی گردد و در مرحله بعد با طراحی معیارها و زیرمعیارهای هر طبقه و تعیین اهمیت هر یک از آن‌ها، ارزیابی جایزه فاب صورت بگیرد و نتایج ارزیابی محصولات در قالب کارنامه به ارائه‌دهندگان محصول ارائه گردد.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

نعیمی صدیق، علی، محمد ربیعی، و علیرضا ثقه‌الاسلامی. زودآیند. طراحی چارچوب ارزیابی جایزه فناوری اطلاعات برتر در همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات. تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.

افزودن دیدگاه