تصویر sharifzadeh@irandoc.ac.ir

دکتر رحمان شریف‌زاده

دانش‌آموخته دکتری تخصصی فلسفه علم و فناوری از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

استادیار پژوهشکده جامعه و اطلاعات، گروه پژوهشی اخلاق و حقوق اطلاعات

زندگی‌نامه

رحمان شریف‌زاده دکترای تخصصی خود را در رشته فلسفه علم و فناوری در سال ۱۳۹۴ از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اخذ کرده است (۱۳۹۰-۱۳۹۴). دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد وی به ترتیب در رشته فلسفه (در دانشگاه شهید بهشتی، دانش‌آموخته ۱۳۸۶)، و رشته منطق (دانشگاه تربیت مدرس، دانش‌آموخته ۱۳۸۸) بوده است. حوزه مطالعاتی و علایق وی عبارتند از اخلاق فناوری، اخلاق و فلسفه اطلاعات، فلسفه فناوری، فلسفه علم، و تاریخ علم و فناوری. وی تاکنون پژوهش‌هایی را در این زمینه‌ها انجام داده و کتاب‌ها و مقالاتی را در برخی از حوزه‌های فوق به چاپ رسانده است.

تحصیلات

  • ۱۳۹۰ - ۱۳۹۴ دکتری تخصصی فلسفه علم و فناوری . پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

زمینه‌های پژوهش

اخلاق فناوری
اخلاق و فلسفه اطلاعات
فلسفه فناوری
فلسفه علم
تاریخ علم و فناوری

تماس

ندارد

ندارد