تصویر jalalimanesh@irandoc.ac.ir

دکتر عمار جلالی‌منش

دانش‌آموخته دکتری تخصصی مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی امیرکبیر

استادیار پژوهشکده فناوری اطلاعات، گروه پژوهشی سیستم‌های اطلاعاتی

زندگی‌نامه

عمار جلالی‌منش دانش‌آموخته دکتری تخصصی مهندسی صنایع از دانشگاه امیر کبیر در سال ۱۳۹۶ و کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در سال ۱۳۸۵ است و مدرک کارشناسی خود را در همین رشته از دانشگاه بوعلی‌‌سینای همدان دریافت کرده است. او از سال ۱۳۹۱ دانشجوی دکتری مهندسی صنایع در دانشگاه صنعتی امیرکبیر است.
مدیریت چندین طرح پژوهشی و همکاری در بیش از ۲۰ طرح پژوهشی، نگارش بیش از ۲۰ مقاله در مجلات معتبر و کنفرانس‌های بین‌المللی از جمله فعالیت‌های پژوهشی وی است.
مشاوره و مدیریت پروژه‌های فناوری اطلاعات در سازمان هواپیمایی کشوری، وزارت راه، شرکت کنترل ترافیک تهران و پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران از جمله سوابق تخصصی اوست.
وی از سال ۱۳۸۶ به عنوان عضو هیئت علمی ایرانداک فعالیت پژوهشی خود را آغاز کرده است.
مدلسازی و شبیه‌سازی سیستم‌های پیچیده، داده‌کاوی، محاسبات سلامت، برنامه‌ریزی استراتژیک و تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم‌های اطلاعاتی از جمله علایق پژوهشی اوست.

تحصیلات

  • ۱۳۹۱ - ۱۳۹۶ دکتری تخصصی مهندسی صنایع . دانشگاه صنعتی امیرکبیر
    رساله: توسعه مدل چند عاملی چند سطحی برای بررسی اثرات رادیوتراپی بر رشد تومورهای سرطانی

  • ۱۳۸۳ - ۱۳۸۵ کارشناسی ارشد مهندسی صنایع . دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

زمینه‌های پژوهش

داده‌کاوی اطلاعات علم و فناوری
برنامه‌ریزی استراتژیک
طراحی سیستم‌های اطلاعاتی
نمایه‌سازی ماشینی

تماس

طرح پژوهشی

مقاله ادواری

راهنمایی

مدل ترکیبی مکان‌یابی هاب پستی بر پایه مدل‌سازی عامل مبنا و پویایی‌شناسی سیستم، مطالعه موردی: شرکت ملی پست ایران
۱۳۹۷، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه خوارزمی
عمار جلالی‌منش

تدریس

شبیه سازی کامپیوتری سیستم های سلامت، مدل سازی و بهینه سازی، کارشناسی ارشد.
با تدریس عمار جلالی‌منش.
۱۳۹۶-۱۳۹۷، دانشگاه صنعتی امیرکبیر.