مطالعه روند پژوهش در حوزه مدیریت دانش در بازه زمانی ۲۰۰۱-۲۰۱۰ و ترسیم ساختاری از آن

مطالعه روند پژوهش در حوزه مدیریت دانش در بازه زمانی 2001-2010 و ترسیم ساختاری از آن
درجه علمی نشریه: 
فصل: 
دوره: 
۲۸
شماره: 
۲
شماره صفحه (از - تا): 
۳۶۳-۳۹۲
چکیده

این پژوهش با استفاده از روش‌های علم‌سنجی و کتاب‌سنجی، در صدد پرداختن به این مساله است که مجموعه تولیدات علمی در حوزه مدیریت دانش در سطح بین‌المللی در بازه زمانی ۱۰ ‌ساله (۲۰۰۱-۲۰۱۰)، چه رویکردی داشته و به چه حوزه‌هایی پرداخته‌ است. بدین منظور، پس از شناسایی و انتخاب واژه‌های کلیدی و زیرشاخه‌های این حوزه به کمک منابع اطلاعاتی مختلف، کار جستجوی پیشرفته واژه‌های گزینش‌شده در پایگاه‌ اطلاعاتی «وب‌آوساینس» انجام شد. داده‌های استخراج‌شده از این پایگاه‌ها، در حیطه‌های موضوع، زبان، کشور، نویسنده، سال انتشار، مجله، موسسه یا دانشگاه،‌ و نوع مدرک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. سپس، همه پیشینه‌های مربوط به پایگاه «وب‌آوساینس» برای ترسیم ساختار علم به نرم‌افزار «هیست‌سایت» وارد شد و پس از انجام تحلیل‌های لازم، نقشه علم‌نگاشتی انتشارات این حوزه در این بازه زمانی، توسط این نرم‌افزار ترسیم شد. یافته‌های پژوهش نشان داد مقدار متوسط نرخ رشد سالانه انتشارات حوزه مدیریت دانش در طی سال‌های مورد بررسی در پایگاه وب‌آوساینس‌، ۱۰/۹ درصد است. در میان ۱۶۴ کشور تولیدکننده مدارک این حوزه، تولیدات علمی دانشمندان ایرانی، با دارا بودن رتبه ۳۵ و تعداد ۲۲۱ مدرک، ۰/۴ درصد کل تولیدات علمی این دانشمندان را تشکیل می‌داد. به‌لحاظ موضوعی، بیشترین گرایش به برخی فنّاوری‌های اطلاعاتی پشتیبان، به‌ویژه «داده‌کاوی» و نیز مفاهیم و جنبه‌های سازمانی و اجتماعی حوزه مدیریت دانش بوده است.

استناد: 

صدیقی، مهری، و عمار جلالی‌منش. ۱۳۹۱. مطالعه روند پژوهش در حوزه مدیریت دانش در بازه زمانی ۲۰۰۱-۲۰۱۰ و ترسیم ساختاری از آن. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات ۲۸ (۲) ۳۶۳-۳۹۲. 

مقاله ادواری علمی
دوره انتشار: 
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه