کتابخانه به عنوان مکان سوم: بازنگری در فضا، نقش و خدمات کتابخانه‌ای

رویداد دوره‌ای: 
مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
موضوع رویداد: 
تاریخ برگزاری: 
۲۰ آذر ۱۳۹۵

دبیر نشست: دکتر رضا رجبعلی‌بگلو، استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)

شرکت‌کنندگان:

دکتر مهدی شقاقی: کتابخانه به عنوان بخشی از قلمرو عمومی

دکتر فریبرز درودی: ففضای مجازی دربرابر فضای فیزیکی

فرامرز مسعودی: فضای فیزیکی به عنوان مؤلفه کیفی خدمت

مهرناز خراسانچی: کتابخانه به عنوان مکان سوم: گامی برای رسیدن به تفکر پلتفرمی

کلیدواژه: 
کتابخانه به عنوان مکان سوم: بازنگری در فضا، نقش و خدمات کتابخانه‌ای

افزودن دیدگاه