هفته پژوهش

از تجربه کاربر تا تجربه مشتری

از تجربه کاربر تا تجربه مشتری

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
پازل اکوسیستم کارآفرینی: مقایسه ایران و کشورهای توسعه‌یافته

پازل اکوسیستم کارآفرینی: مقایسه ایران و کشورهای توسعه‌یافته

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
پیشگیری از بدرفتاری‌های علمی

پیشگیری از بدرفتاری‌های علمی: نقش و جایگاه ایرانداک

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
تحلیل هوشمند اطلاعات: تحلیل رفتار و تحلیل مکانی جستجوی اطلاعات

تحلیل هوشمند اطلاعات: تحلیل رفتار و تحلیل مکانی جست‌وجوی اطلاعات

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
مکتب اصطلاح‌شناسی شناختی

مکتب اصطلاح‌شناسی شناختی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
اخلاق پژوهش در فضای مجازی

اخلاق پژوهش در فضای مجازی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
بررسی سرقت علمی از منظر حقوقی

بررسی سرقت علمی از منظر حقوقی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
کتابخانه به عنوان مکان سوم: بازنگری در فضا، نقش و خدمات کتابخانه‌ای

کتابخانه به عنوان مکان سوم: بازنگری در فضا، نقش و خدمات کتابخانه‌ای

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن