سخنرانی علمی

دسترسی آزاد و نشر علمی

دسترسی آزاد و نشر علمی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
اخلاق سیاست‌گذاری علم، فناوری و نوآوری

اخلاق سیاست‌گذاری علم، فناوری و نوآوری

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
مدیریت داده در انواع سازمان

مدیریت داده در انواع سازمان

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
نمایه‌سازی خودکار داده‌های چند رسانه‌ای

نمایه‌سازی خودکار داده‌های چند رسانه‌ای

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
زیست‌بوم اخلاق داوری در مجله‌های علمی

زیست‌بوم اخلاق داوری در مجله‌های علمی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
پیکره و برچسب‌گذاری آن با کمک رایانه: ویژگی‌ها، کاستی‌ها و چالش‌ها

پیکره و برچسب‌گذاری آن با کمک رایانه: ویژگی‌ها، کاستی‌ها و چالش‌ها

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
تحلیل اطلاعات پژوهش‌ها در ابزار سایول

تحلیل اطلاعات پژوهش‌ها در ابزار سایول

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
علوم انسانی در رایاسپهر

علوم انسانی در رایاسپهر

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
استفاده از الگوهای طراحی در طراحی و ساخت نرم‌افزارهای شی‌گرا

استفاده از الگوهای طراحی در طراحی و ساخت نرم‌افزارهای شی‌گرا

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تهران، ایران

صفحه‌ها