سخنرانی علمی

رابط کاربر

رابط کاربر

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
ترجمه ماشینی مبتنی بر پیکره‌

ترجمه ماشینی مبتنی بر پیکره‌

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
مدل‌های بلوغ داده

مدل‌های بلوغ داده

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
زبان‌شناسی و کاربرد آن در حوزه بالینی

زبان‌شناسی و کاربرد آن در حوزه بالینی: گفتار درمانی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
ابعاد اخلاقی بحران تکرارپذیری در یافته‌های علمی

ابعاد اخلاقی بحران تکرارپذیری در یافته‌های علمی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
مباحثی فلسفی درباره اخلاق شبکه‌های اجتماعی

مباحثی فلسفی درباره اخلاق شبکه‌های اجتماعی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار گفت‌وگو
فرهنگ‌نویسی و اصطلاح‌نامه نگاری در زبان فارسی

فرهنگ‌نویسی و اصطلاح‌نامه نگاری در زبان فارسی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
نقش پیکره‌های زبانی در تحلیل گفتمان

نقش پیکره‌های زبانی در تحلیل گفتمان: تحلیل گفتمان پیکره‌یار

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
ادبیات کودک و تجربه‌های خواندن در عصر دیجیتال

ادبیات کودک و تجربه‌های خواندن در عصر دیجیتال

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
تقویت پرس‌وجوهای کاربران

تقویت پرس‌وجوهای کاربران

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن

صفحه‌ها