تصویر mokhtari@alumni.irandoc.ac.ir

دکتر حمیدرضا مختاری اسکی

زندگی‌نامه

متخصص علوم اطلاعات و عضو هیات علمی مرکز آموزش عالی امامی خمینی (ره) وزارت جهاد کشاورزی هستم که در سال ۱۳۹۱ از راه کنکور سراسری دکتری در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) پذیرفته‌ شدم. در طی دوره دکتری قصد دارم مدلی برای عوامل حیاتی موفقیت کتابخانه‌های دیجیتالی در ایران بسازم. همین‌طور تجربیات خوبی در مورد مدیریت کتابخانه‌های دانشگاهی، رهبری تیم‌های کاری، انجام پژوهش به صورت تیمی و انفرادی، داوری مجلات و کنفرانس‌های بین‌المللی و داخلی، مشاوره به دانشگاه‌ها و سازمان‌ها دارم. علاقه زیادی به برنامه‌ریزی درسی و آموزش به ویژه به شکل کارگاه‌های آموزشی دارم. سابقه تحصیلی و شغلی من درعلوم کشاورزی سبب شده که همواره در پی ایجاد میان‌رشته‌هایی بین علوم و فناوری اطلاعات و کشاورزی باشم. آخرین نمونه این کار طراحی و راه‌اندازی گروه تخصصی مدیریت اطلاعات کشاورزی در انجمن علمی مدیریت اطلاعات ایران بوده‌ است. اخیرا نیز به عنوان نایب رئیس انجمن علمی مدیریت اطلاعات ایران برگزیده‌ شدم. 

تحصیلات

  • ۱۳۹۱ - ۱۳۹۷ دکتری تخصصی علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی . پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
    رساله: بررسی و ساخت مدل عوامل حیاتی موفقیت کتابخانه‌های دیجیتالی در ایران با راهنمایی دکتر سیروس علیدوستی

  • ۱۳۸۰ - ۱۳۸۳ کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی . دانشگاه شیراز
    پایان‌نامه: Designing a conceptual Model of an Electronic Document Management System for the Institute of Technical and Vocational Education با راهنمایی دکتر جعفر مهراد

زمینه‌های پژوهش

کاربرد علوم و فناوری اطلاعات در کشاورزی
مدیریت موفق کتابخانه‌های دیجیتالی
عوامل حیاتی موفقیت

تماس

مقاله ادواری

بررسی و ساخت مدل عوامل حیاتی موفقیت کتابخانه‌های دیجیتال در ایران

رساله دکتری تخصصی

استاد راهنما: 

دکتر سیروس علیدوستی
استاد مشاور: 
تاریخ تصویب: 
سه شنبه - ۲۹ بهمن ۱۳۹۲
تاریخ دفاع: 
پنجشنبه - ۲۰ دى ۱۳۹۷
چکیده: 

هدف:شمار بسیاری از پروژه‌های فناوری اطلاعات در سالیان گذشته کمابیش با شکست روبه‌رو شده‌اند. کتابخانه‌های دیجیتالی که دستاورد کاربست فناوری اطلاعات در نهاد کتابخانه بوده‌اند نیز همین سرنوشت را داشته‌اند. هدف این رساله بررسی و ساخت مدلی معتبر برای عوامل حیاتی موفقیت کتابخانه‌های دیجیتالی در بافت ایران، به ویژه در وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری است.

روش/ رویکرد: رویکرد این پژوهش، آمیخته است که در دو مرحله کیفی و کمی به ترتیب انجام می‌شود. برای مرحله‌ی کیفی رویکرد گراندد تئوری استفاده می‌شود. نمونه‌گیری غیر احتمالی از نوع گلوله برفی و نمونه‌گیری تئوریک، گزینش هشت کتابخانه‌ی دیجیتالی و...بیشتر