زبان‎شناسی رایانشی و علوم‌شناختی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
موضوع رویداد: 
نمایه الفبایی: 
میزگرد تخصصی زبان‎شناسی رایانشی و علوم شناختی
زبان‎شناسی رایانشی و علوم شناختی، میزگرد تخصصی
تاریخ برگزاری: 
۲۶ آذر ۱۳۹۳

مدیر نشست: دکتر ملوک‌السادات حسینی بهشتی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

زبان‎شناسی رایانشی و علوم‌شناختی

افزودن دیدگاه