میزگرد تخصصی

زبان‌شناسی رایانشی

زبان‌شناسی رایانشی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار گفت‌و‌گو
راهکارهای مقابله نرم‌افزاری با سرقت علمی

راهکارهای مقابله نرم‌افزاری با سرقت علمی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار گفت‌وگو
نقش نظام آموزشی

نقش نظام آموزشی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها

پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
پردازش زبان طبیعی و علوم شناختی

پردازش زبان طبیعی و علوم شناختی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
زبان‎شناسی رایانشی و علوم‌شناختی

زبان‎شناسی رایانشی و علوم‌شناختی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
سواد اطلاعاتی: کاربردها، کارآفرینی، اقتصاد مقاومتی

سواد اطلاعاتی: کاربردها، کارآفرینی، اقتصاد مقاومتی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن