زبان‎شناسی رایانشی

زبان‌شناسی رایانشی

زبان‌شناسی رایانشی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار گفت‌و‌گو
زبان‎شناسی رایانشی و علوم‌شناختی

زبان‎شناسی رایانشی و علوم‌شناختی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن