تصویر emrani@irandoc.ac.ir

سید ابراهیم عمرانی

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی از دانشگاه تهران

تحصیلات

  • ۱۳۶۵ - ۱۳۶۷ کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی . دانشگاه تهران