تصویر emrani@irandoc.ac.ir

سید ابراهیم عمرانی

ندارد

تحصیلات

  • ۱۳۶۵ - ۱۳۶۷ کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی . دانشگاه تهران

ندارد

ندارد