تصویر khatir@alumni.irandoc.ac.ir

دکتر اشکان خطیر

دانش‌آموخته دکتری تخصصی مهندسی کامپیوتر با گرایش فناوری اطلاعات از پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

زندگی‌نامه

اشکان خطیر دانشجوی دکترای مهندسی فناوری اطلاعات در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) است. او مقطع کارشناسی خود را در سال ۱۳۸۶ از دانشگاه فردوسی مشهد در رشته مهندسی کامپیوتر گرایش سخت‌افزار دریافت کرد و سپس کارشناسی ارشد خود را در رشته مهندسی کامپیوتر گرایش معماری کامیپوتر در سال ۱۳۸۸ به اتمام رساند. علاقه او در حال حاضر داده‌کاوی و پردازش زبان طبیعی و به‌طور خاص بر روی تحلیل روند، خلاصه‌سازی متن و انتخاب ویژگی است. ویشش سال در دانشگاه‌های آزاد و پیام‌نور تدریس کرده و چند مقاله نیز به چاپ رسانده است.

تحصیلات

  • ۱۳۹۲ - ۱۳۹۷ دکتری تخصصی مهندسی کامپیوتر با گرایش فناوری اطلاعات. پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
    رساله: تحلیل‌ روند علمی کشور و پیش‌بینی فناوری با استفاده از روش‌های یادگیری ماشین، مورد مطالعه: سامانه گنج با راهنمایی دکتر سهیل گنجه‌فر

  • ۱۳۸۶ - ۱۳۸۸ کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر با گرایش معماری کامپیوتر. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
    پایان‌نامه: طراحی و شبیه سازی مدارهای جمع کننده با استفاده از خازن های نامتقارن با راهنمایی دکتر کیوان ناوی

زمینه‌های پژوهش

پردازش زبان طبیعی
خلاصه‌سازی متن
کاهش ویژگی
انتخاب ویژگی

تماس

ندارد

تحلیل روند علمی کشور و پیش‌بینی فناوری با استفاده از روش‌های یادگیری ماشین، مورد مطالعه: سامانه گنج

رساله دکتری تخصصی

استاد راهنما: 

دکتر سهیل گنجه‌فر
استاد مشاور: 
تاریخ تصویب: 
چهارشنبه - ۲۴ دى ۱۳۹۳
تاریخ دفاع: 
چهارشنبه - ۰۸ اسفند ۱۳۹۷
چکیده: 

هدف: بررسی ‌روند علم و فناوری درک بهتری را برای محققین و سیاست‌گذاران ایجاد می‌نماید تا بتوانند برنامه‌ریزی مناسبی را جهت انجام تحقیقات آتی و تخصیص منابع پژوهشی داشته باشند. یکی از مهمترین رویکردها در تحلیل روند، بررسی اسناد علمی منتشر شده با استفاده از روش‌های علم‌سنجی و پیمایش اطلاعات و متون اسناد است. با توجه به این نکته که دقت و جامعیت تحلیل‌ روند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و فقدان چنین روشی در زبان فارسی کاملا حس می‌شود در این پژوهش رویکردی ارائه‌ شده که با استفاده از روش‌های متن‌کاوی و اطلاعات کتابشناختی پایان‌نامه‌ها و رساله‌های فارسی، روند پژوهش در...بیشتر