فناوری اطلاعات

پنجمین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات

پنجمین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات

مکان: 
سالن همایش‌های بین‌المللی برج میلاد

فناوری اطلاعات و حقوق؛ فرصت‌ها و تهدیدها

به گزارش «روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران» اولین سخنرانی علمی از سلسله نشست‌های شهروندی در جامعه اطلاعاتی با موضوع «حقوق و فناوری اطلاعات» با سخنرانی دکتر همایون حبیبی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، دکتر دوران، معاون پژوهش ایرانداک به عنوان پنلیست و یلدا خسروی، دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی به...

حقوق و فناوری اطلاعات

حقوق و فناوری اطلاعات

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن

برگزاری سخنرانی علمی «نگاشت نقشه راه فناوری اطلاعات»

به گزارش «روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران» سخنرانی علمی با موضوع «نگاشت نقشه راه فناوری اطلاعات: با تمرکز بر پیشرفت‌های نوین در حوزه تحلیل اطلاعات» با سخنرانی آزاده محبی، عضو هیئت علمی ایرانداک و دکتر سید فرهنگ فصیحی، معاون برنامه‌ریزی صندوق نوآوری و شکوفایی به عنوان پنلیست برگزار می‌شود.

 گفتنی است، این سخنرانی با...

تکوین فناوری ارتباطات و اطلاعات در بستر زمان

تکوین فناوری ارتباطات و اطلاعات در بستر زمان

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

صفحه‌ها