مدیریت فناوری اطلاعات و سیستم‌های محاسباتی انسان‌محور

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
تاریخ برگزاری: 
۰۱ دى ۱۳۸۹

سرفصل‌های سخنرانی:

  • تاثیر فناوری اطلاعات بر اقتصاد جهانی؛
  • فناوری اطلاعات در جهت تأمین مزیت رقابتی ماندگار؛
  •  دسترسی فراگیر به اطلاعات؛
  •  محرمانگی و امنیت داده‌ها؛
  •  محاسبات انسان‌محور؛
  • آینده فناوری اطلاعات.

سخنران: دکتر فتانه تقی‌یاره، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

مدیریت فناوری اطلاعات و سیستم‌های محاسباتی انسان‌محور

افزودن دیدگاه