تکوین فناوری ارتباطات و اطلاعات در بستر زمان

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
تاریخ برگزاری: 
۱۱ اسفند ۱۳۸۹

سرفصل‌های سخنرانی:

 •  فناوری اطلاعات و ارتباطات در بدو تاریخ؛
 •  فناوری اطلاعات و ارتباطات در ادبیات کهن ایران؛
 •  جهش علمی در عصر رنسانس؛
 •  قرن نوزدهم و سرعت‌گیری در ایجاد دستاوردهای علمی و فنی؛
 •  ساموئل مورس، قوانین ماکسول، تجربه هرتز، تلفن؛
 •  طلوع قرن بیستم با دستاوردهای ارتباطی؛
 •  نظریه‌پردازی در فناوری اطلاعات و ارتباطات؛
 •  جنگ جهانی دوم (موتور محرکه فناوری‌های قرن بیستم)؛
 •  نظریه اطلاعات، پیچیدگی؛
 •  ماهواره و عصر فضا؛
 •  عصر شبکه، تولد اینترنت؛
 •  جامعه دانش‌بنیان؛
 •  نتیجه‌گیری.

سخنران: دکتر بابک سیف، رئیس پژوهشکده مهندسی اطلاعات ایرانداک

تکوین فناوری ارتباطات و اطلاعات در بستر زمان

افزودن دیدگاه