بررسی کارکردهای الکترونیکی مدیریت اطلاعات علمی و فناورانه

بررسی کارکردهای الکترونیکی مدیریت اطلاعات علمی و فناورانه
چهارمین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات
تهران
تاریخ کنفرانس: 
چهارشنبه - ۰۷ مهر ۱۳۹۵
چکیده

فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی تحول شگرفی که در چگونگی انجام کارها ایجاد می‌نماید و نقش مهمی در توسعه زندگی افراد و جوامع دارد.

در این مقاله سعی داریم با توجه به توسعه فناوری‌ها و زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، کارکردهای فناورانه مدیریت اطلاعات علمی و فناورانه در زنجیره ارزش پژوهش و مدیریت منابع را مورد بررسی و تحلیل قرار داده و زمینه‌سازی توسعه خدمات پژوهشی را در کشور بررسی نماییم. رویکرد این مقاله عمدتا رویکردی کیفی است و بر مبنای مطالعات صورت می‌گیرد.

 شناسایی زنجیره ارزش نظام اطلاعات علمی و فناوری کشور و ذینفعان، کاربردها، نیازمندی‌ها بر اساس بررسی اسناد قبلی و بالادستی و بین‌المللی شامل اهداف و راهبردها، طرح‌ها و اقدامات و نظام خدمات و همچنین شناسایی خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات، فهرست، گروه­‌بندی و تعریف خدمات و سیستم‌­های مبتنی بر فناوری اطلاعات و شناخت کارکرد فناوری اطلاعات مدیریت اطلاعات علمی و زنجیره پژوهش بر پایه ذینفعان از دستاوردهای مقاله جاری می‌باشد.

استناد: 

ساجدی‌نژاد،‌ آرمان، و علی نعیمی صدیق. ۱۳۹۵. بررسی کارکردهای الکترونیکی مدیریت اطلاعات علمی و فناورانه. مقاله ارائه شده در چهارمین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات، تهران.

مقاله همایش علمی

افزودن دیدگاه