خبر

دوره آموزشی «مفاهیم، ساختار و نحوه ایجاد کتابخانه‌های دیجیتال» برگزار ‌شد

دوره آموزشی «مفاهیم، ساختار و نحوه ایجاد کتابخانه‌های دیجیتال» ویژه کارکنان کتابخانه شرکت نفت برگزار شد.

به گزارش «روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران» دوره آموزشی «مفاهیم، ساختار و نحوه ایجاد کتابخانه‌های دیجیتال» ویژه کارکنان کتابخانه شرکت نفت برگزار شد. سرفصل‌های این دوره عبارتند از: کتابخانه دیجیتال چیست؟، سیر تحول کتابخانه‌های دیجیتال، ضرورت وجودی کتابخانه‌های دیجیتال ،معماری و جایگاه آن در طراحی کتابخانه دیجیتال، معماری نرم‌افزار، آشنایی با الزامات راه‌اندازی کتابخانه دیجیتال، نقش و جایگاه محتوا در ایجاد کتابخانه دیجیتال، نقش و جایگاه نرم‌افزار در ایجاد کتابخانه دیجیتال، نقش و جایگاه خدمات در ایجاد کتابخانه دیجیتال.

 گفتنی است، این دوره در تاریخ ۲۵ و ۲۶ شهریور ماه ۱۳۹۸، به مدت ۸ ساعت توسط دکتر رویا پورنقی، استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران در محل شرکت نفت برگزار شد.

افزودن دیدگاه