کتابخانه‌های دیجیتال

دوره آموزشی «مفاهیم، ساختار و نحوه ایجاد کتابخانه‌های دیجیتال» برگزار ‌شد

به گزارش «روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران» دوره آموزشی «مفاهیم، ساختار و نحوه ایجاد کتابخانه‌های دیجیتال» ویژه کارکنان کتابخانه شرکت نفت برگزار شد. سرفصل‌های این دوره عبارتند از: کتابخانه دیجیتال چیست؟، سیر تحول کتابخانه‌های دیجیتال، ضرورت وجودی کتابخانه‌های دیجیتال ،معماری و جایگاه آن در طراحی کتابخانه دیجیتال، معماری نرم‌...