خبر

پایان طرح پژوهشی «تدوین راهبردهای تجاری‌سازی نتایج پژوهش در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)»

پایان طرح پژوهشی «تدوین راهبردهای تجاری‌سازی نتایج پژوهش در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)»

طرح پژوهشی دکتر لیلا نامداریان با عنوان «تدوین راهبردهای تجاری‌سازی نتایج پژوهش در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)» به پایان رسید.

به گزارش«روابط‌ عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران» در نشست ۲۷۸ شورای پژوهش که در ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ برگزار شد، طرح پژوهشی «تدوین راهبردهای تجاری‌سازی نتایج پژوهش در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)» توسط دکتر نامداریان، سرپرست پژوهشکده جامعه و اطلاعات و همکاری دکتر نعیمی صدیق، استادیار پژوهشکده فناوری اطلاعات به پایان رسید.

بر اساس یافته‌های این پژوهش، ایرانداک برای تجاری‌سازی نتایج پژوهش خود باید راهبردهای تدافعی (WT) که مبتنی بر کاهش نقاط ضعف و پرهیز از تهدیدهاست را در اولویت قرار دهد.

این راهبردها به طور خلاصه عبارتند از: انجام پروژه‌های تحقیق و توسعه مشترک، توانمندسازی پژوهشگران در زمینه مهارت‌های تجاری‌سازی، توسعه و تشویق تیم‌های پژوهشی چندرشته‌ای، مدیریت جریان دانش، تقویت انگیزش پژوهشگران، جذب صنعت و سایر سازمان‌ها.

گفتنی است به دلیل اهمیت این موضوع، تجاری‌سازی نتایج پژوهش در کشور ایران همچون بسیاری از کشورها، مورد توجه سیاست‌گذاران علم و فناوری قرار گرفته است. البته،‌ طراحی مکانیزم‌ها و راهبردهای موثر برای تجاری‌سازی نتایج پژوهش در ایران، مستلزم شناسایی موانع و پیش‌ران‌های تجاری‌سازی در پژوهشگاه‌های ایران است که در این تحقیق به آن پرداخته شده است.

همچنین تلاش شده تا بر اساس موانع و پیش‌ران‌های شناسایی شده، راهبردهای تجاری‌سازی نتایج پژوهش در بستر پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) تدوین شود. راهبردهای مذکور، مطمئنا می‌توانند برای سایر پژوهشگاه‌های همتراز ایرانداک درس‌آموز باشد.

 روش این پژوهش توصیفی- اکتشافی است؛ به طوری که ابتدا با پرسشنامه، از پژوهشگران ایرانداک در خصوص قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدهای ایرانداک در زمینه تجاری‌سازی نظرسنجی و با تحلیل ماتریس SWOT راهبردهای مناسب تجاری‌سازی نتایج پژوهش در ایرانداک تدوین شده است.

افزودن دیدگاه