دستاوردها

 پایان طرح پژوهشی «ارائه روشی هوشمند برای استخراج کلیدواژه از مستندات علمی زبان فارسی براساس سیستم‌های پیشنهاددهنده»

پایان طرح پژوهشی «ارائه روشی هوشمند برای استخراج کلیدواژه از مستندات علمی زبان فارسی براساس سیستم‌های پیشنهاددهنده»

 به گزارش«روابط‌ عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران» در نشست ۳۲۳ شورای پژوهش که در ۲۱ اسفند ۱۳۹۷ برگزار شد، طرح پژوهشی «ارائه روشی هوشمند برای استخراج کلیدواژه از مستندات علمی زبان فارسی بر اساس سیستم‌های پیشنهاددهنده» توسط دکتر آزاده محبی، استادیار پژوهشکده فناوری اطلاعات به پایان رسید...

پایان طرح پژوهشی «طراحی چارچوب مفهومی بومی تعالی فناوری اطلاعات سازمانی»

پایان طرح پژوهشی «طراحی چارچوب مفهومی بومی تعالی فناوری اطلاعات سازمانی»

 به گزارش«روابط‌ عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران» در نشست ۳۲۳ شورای پژوهش که در ۲۱ اسفند ۱۳۹۷ برگزار شد، طرح پژوهشی «طراحی چارچوب مفهومی بومی تعالی فناوری اطلاعات سازمانی» توسط دکتر آرمان ساجدی‌نژاد، استادیار...

پایان طرح پژوهشی «طراحی یک روش هوشمند تجزیه رشته‌های مرجع در زبان فارسی»

پایان طرح پژوهشی «طراحی یک روش هوشمند تجزیه رشته‌های مرجع در زبان فارسی»

 به گزارش «روابط‌ عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران» در نشست ۳۲۱ شورای پژوهش که در ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ برگزار شد، طرح پژوهشی «طراحی یک روش هوشمند تجزیه رشته‌های مرجع در زبان فارسی» توسط دکتر نصراله پاک‌نیت، استادیار پژوهشکده علوم اطلاعات به پایان...

پایان طرح پژوهشی «بررسی دانش و دلایل دانشجویان درباره سرقت علمی و ارائه راهکارهای مناسب»

پایان طرح پژوهشی «بررسی دانش و دلایل دانشجویان درباره سرقت علمی و ارائه راهکارهای مناسب»

 به گزارش«روابط‌ عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران» در نشست ۳۱۹ شورای پژوهش که در نهم بهمن ۱۳۹۷ برگزار شد، طرح پژوهشی «بررسی دانش و دلایل دانشجویان درباره سرقت علمی و ارائه راهکارهای مناسب: مطالعه موردی کاربران پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج)» توسط...

پایان طرح پژوهشی «توسعه و روزآمدسازی اصطلاح‌نامه‌ شیمی»

پایان طرح پژوهشی «توسعه و روزآمدسازی اصطلاح‌نامه‌ شیمی»

به گزارش«روابط‌ عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران» در نشست ۳۱۴ شورای پژوهش که در ۲۷ آذر ۱۳۹۷ برگزار شد، طرح پژوهشی «توسعه و روزآمدسازی اصطلاح‌نامه‌ شیمی» توسط تقی رجبی، عضو هیئت‌علمی ایرانداک به پایان رسید.

روزآمدسازی و ویرایش مجموعه...

کتاب «دگرسنجه‌ها برای متخصصان اطلاعات: گذشته، حال، آینده» منتشر شد

کتاب «دگرسنجه‌ها برای متخصصان اطلاعات: گذشته، حال، آینده» منتشر شد

به گزارش «روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران» کتاب «دگرسنجه‌ها برای متخصصان اطلاعات: گذشته، حال، آینده» نوشته کیم هولمبرگ و ترجمه مهری صدیقی توسط انتشارات ایرانداک و نشر چاپار به چاپ رسید.

همزمان با گسترش استفاده از رسانه‌های...

طرح پژوهشی ایرانداک برگزیده نهمین جشنواره پژوهش سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

طرح پژوهشی ایرانداک برگزیده نهمین جشنواره پژوهش سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

به گزارش «روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران»، طرح پژوهشی "بررسی و پیشنهاد شاخص‌های تاثیر پژوهش در ایران" با سرپرستی مریم خسروی، عضو هیئت‌علمی ایرانداک و همکاری دکتر رویا پورنقی،...

پایان طرح پژوهشی «طرح‌ریزی فرایند برگزاری همایش سالانه مدیران کتابخانه‌های زیر پوشش وزارت عتف»

پایان طرح پژوهشی «طرح‌ریزی فرایند برگزاری همایش سالانه مدیران کتابخانه‌های زیر پوشش وزارت عتف»

به گزارش «روابط‌ عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران» در نشست ۳۱۱ شورای پژوهش که در ششم آذر ۱۳۹۷ برگزار شد، طرح پژوهشی «طرح‌ریزی فرایند برگزاری همایش سالانه مدیران کتابخانه‌های زیر پوشش وزارت عتف» توسط دکتر فریبرز درودی، استادیار...

صفحه‌ها