دستاوردها

آمار کتابخانه‌ها: سال تحصیلی 97-1396 منتشر شد

آمار کتابخانه‌ها: سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶ منتشر شد

به گزارش «روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران» کتاب الکترونیکی «آمار کتابخانه‌ها: سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶» در وب‌سایت ایرانداک منتشر شد.

آمار کتابخانه‌ها سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶ وضعیت کتابخانه‌ها را بر پایه استاندارد NISO Z39.7 نشان می‌دهد. این استاندارد برای نخستین بار در سال ۱۹۶۸ منتشر،...

چکیده آمار کتابخانه‌ها: سال تحصیلی 97-1396 منتشر شد

چکیده آمار کتابخانه‌ها: سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶ منتشر شد

به گزارش «روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران» کتاب الکترونیکی «چکیده آمار کتابخانه‌ها: سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶» در وب‌سایت ایرانداک منتشر شد.

چکیده آمار کتابخانه‌ها سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶ وضعیت کتابخانه‌ها را بر پایه استاندارد NISO Z39.7 نشان می‌دهد. این استاندارد برای نخستین بار در سال...

کارنامه پژوهش ایرانداک منتشر شد

کارنامه پژوهش ایرانداک منتشر شد

به گزارش «روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران» ایرانداک در سال ۱۳۹۷ فعالیت‌های پژوهشی و علمی خود را با ۲۸ عضو هیئت‌علمی شامل دو دانشیار، ۲۴ استادیار و چهار مربی در قالب سه پژوهشکده و نُه گروه پژوهشی دنبال کرده است.

...

تازه‌ترین شماره «پژوهش‌نامه پردازش و مدیریت اطلاعات» منتشر شد

تازه‌ترین شماره «پژوهش‌نامه پردازش و مدیریت اطلاعات» منتشر شد

به گزارش «روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران» تازه‌ترین شماره «پژوهش‌نامه پردازش و مدیریت اطلاعات» (بهار ۱۳۹۸)، با ۱۸ عنوان مقاله منتشر شد.

همچنین، این شماره از فصلنامه دربرگیرنده مقالات ذیل است:

·         چارچوب مفهومی موضوع‌های راهبردی فناوری اطلاعات (تحلیل...

طرح پژوهشی «طراحی مدل کسب و کار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)» به پایان رسید

طرح پژوهشی «طراحی مدل کسب و کار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)» به پایان رسید

 به گزارش «روابط‌ عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران» در نشست ۳۴۶ شورای پژوهش که ۱۶ مهرماه ۱۳۹۸ برگزار شد، طرح پژوهشی «طراحی مدل کسب و کار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)» توسط دکتر حمیدرضا خدمتگزار، عضو هیئت‌علمی...

طرح پژوهشی «پیشنهاد و ارائه یک چارچوب اخلاقی هنجاری برای حمایت از مالکیت فکری در نظام علم، فناوری و نوآوری» به پایان رسید

طرح پژوهشی «پیشنهاد و ارائه یک چارچوب اخلاقی هنجاری برای حمایت از مالکیت فکری در نظام علم، فناوری و نوآوری» به پایان رسید

 به گزارش «روابط‌ عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران» در نشست ۳۴۵ شورای پژوهش که نهم مهرماه ۱۳۹۸ برگزار شد، طرح پژوهشی «پیشنهاد و ارائه یک چارچوب اخلاقی هنجاری برای حمایت از مالکیت فکری در نظام علم، فناوری و نوآوری» توسط دکتر علیرضا ثقه‌...

طرح پژوهشی «امکان‌سنجی ساخت پیکره زبانی از داده‌های علمی ایرانداک» به پایان رسید

طرح پژوهشی «امکان‌سنجی ساخت پیکره زبانی از داده‌های علمی ایرانداک» به پایان رسید

 به گزارش «روابط‌ عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران» در نشست ۳۴۵ شورای پژوهش که نهم مهرماه ۱۳۹۸ برگزار شد، طرح پژوهشی «امکان‌سنجی ساخت پیکره زبانی از داده‌های علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)» توسط دکتر الهام علایی‌ابوذر...

طرح پژوهشی «بررسی موتور جست‌و‌جوی گنج به منظور بهبود بازیابی اطلاعات در زبان فارسی» به پایان رسید

طرح پژوهشی «بررسی موتور جست‌و‌جوی گنج به منظور بهبود بازیابی اطلاعات در زبان فارسی» به پایان رسید

 به گزارش «روابط‌ عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران» در نشست ۳۴۴ شورای پژوهش که دوم مهرماه ۱۳۹۸ برگزار شد، طرح پژوهشی «بررسی موتور جست‌وجوی گنج به منظور بهبود بازیابی اطلاعات در زبان فارسی» توسط دکتر مرضیه زرین‌بال، عضو هیئت‌علمی پژوهشکده...

«طرح درس جدید مدیریت رسانه» با مشارکت عضو هیئت‌علمی ایرانداک در سطح بین‌المللی منتشر شد

«طرح درس جدید مدیریت رسانه» با مشارکت عضو هیئت‌علمی ایرانداک در سطح بین‌المللی منتشر شد

به گزارش «روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران»، انتشارات تخصصی «رسانه قرن بیست و یکم» وابسته به دانشگاه پورتوی پرتغال طرح درس بازنگری شده و جدید مدیریت رسانه را که از سال ۱۳۹۶ به تصویب دانشگاه تهران و وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری رسیده و در کشور اجرایی شده است، در قالب کتابی به زبان انگلیسی با عنوان «تدریس مدیریت رسانه: توسعه یک...

صفحه‌ها