زیبا‌یی‌شناسی اطلاعات در بستر مصورسازی اطلاعات

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
محورهای سخنرانی: 
زیبایی‌شناسی اطلاعات چیست؟
چه ارتباطی بین مصورسازی اطلاعات و زیبایی‌شناسی اطلاعات وجود دارد؟
آیا لازم است مصورسازی اطلاعات برای اثرگذاری، هنری باشد؟
چکیده: 

اهمیت مصورسازی اطلاعات در انتقال دانش امری آشکار است. برای اثربخشی مصورسازی اطلاعات عوامل مختلفی نقش دارند. یکی از عناصر مهم در اثربخشی مصورسازی اطلاعات، کیفیت زیبایی‌شناختی درونی است. در نظر گرفتن زیبایی‌شناسی می‌تواند باعث ارتباط بهتر کاربر با سیستم برای رمزگشایی معنای نهفته در نمای دیداری ارائه شده، گردد. در سخنرانی حاضر به مفهوم زیبایی‌شناسی اطلاعات و چگونگی ارتباط آن مصورسازی اطلاعات پرداخته خواهد شد.

تاریخ برگزاری: 
۰۵ آذر ۱۳۹۷
زیبا‌یی‌شناسی اطلاعات در بستر مصورسازی اطلاعات

افزودن دیدگاه