مصورسازی اطلاعات

مصورسازی، فرایند شناختی و بازنمایی گرافیکی

مصورسازی، فرایند شناختی و بازنمایی گرافیکی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
مصورسازی اطلاعات:‌ مبانی نظری و کاربرد آن در طراحی رابط‌کاربر گرافیکی

مصورسازی اطلاعات:‌ مبانی نظری و کاربرد آن در طراحی رابط‌کاربر گرافیکی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار گفت‌وگو