تصویر moosavizadeh@students.irandoc.ac.ir

مریم موسوی‌زاده

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی از دانشگاه الزهرا

زندگی‌نامه

دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات، پژوهشکده علم‌سنجی و تحلیل اطلاعات و سرپرست کتابخانه موسسه اطلاعات و تحقیقات اسلامی (IRIC).

تحصیلات

  • ۱۳۸۶ - ۱۳۸۹ - کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی . دانشگاه الزهرا
    پایان‌نامه: بررسی ساختار گرایش‌های موضوعی مقالات تالیفی فارسی و انگلیسی حوزه سازماندهی اطلاعات از طریق تحلیل عنوان، چکیده و کلیدواژه‌ها؛ وزن‌دهی و تحلیل هم‌رخدادی اصطلاحات با راهنمایی دکتر منصوره باقری

زمینه‌های پژوهش

مصورسازی اطلاعات
بازیابی اطلاعات
سازماندهی اطلاعات

اطلاعات تماس