تصویر moosavizadeh@students.irandoc.ac.ir

مریم موسوی‌زاده

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی از دانشگاه الزهرا

زندگی‌نامه

مریم موسوی‌زاده دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی، پژوهشکده علوم اطلاعات، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) است. مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در رشته علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی از دانشگاه الزهرا (س) دریافت نمود. اکنون وی مدیر کتابخانه تخصصی موسسه تحقیقات و اطلاعات اسلامی (IRIC) است. اکنون او روی رساله خود با عنوان "ارائه مدل تحلیل خودکار اطلاعات در نظام‌های بازیابی اطلاعات بر اساس مصورسازی حوزه‌های دانش. مورد مطالعه: پایگاه پایان‌نامه‌های پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)" پژوهش می‌نماید. زمینه‌های پژوهشی مورد علاقه او مصورسازی اطلاعات، بازیابی اطلاعات، نظام‌های بازیابی اطلاعات برای کودکان، کتابخانه‌های دیجیتال و معناشناسی در نظام‌های بازیابی اطلاعات هستند.

تحصیلات

  • ۱۳۸۶ - ۱۳۸۹ کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی . دانشگاه الزهرا
    پایان‌نامه: بررسی ساختار گرایش‌های موضوعی مقالات تالیفی فارسی و انگلیسی حوزه سازماندهی اطلاعات از طریق تحلیل عنوان، چکیده و کلیدواژه‌ها؛ وزن‌دهی و تحلیل هم‌رخدادی اصطلاحات با راهنمایی دکتر منصوره باقری

زمینه‌های پژوهش

مصورسازی اطلاعات
بازیابی اطلاعات
سازماندهی اطلاعات

تماس

ندارد