کارشناسی ارشد

بهینه‌سازی فرایند نوآوری مشترک دانشگاه- صنعت از نظر مدیریت دانش

نام استاد: 
پژوهشکده‌: 
پژوهشکده جامعه و اطلاعات
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
تاریخ: 
مهر ۱۳۹۹

بررسی قابلیت استفاده از داده‌های کاربران توئیتر در ارزیابی اثربخشی سازمان صداو وسیمای جمهوری اسلامی ایران

نام استاد: 
پژوهشکده‌: 
پژوهشکده جامعه و اطلاعات
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
تاریخ: 
مهر ۱۳۹۹

مبانی مدیریت رسانه

۱۳۹۹-۱۴۰۰
نام مدرس: 
نام موسسه: 
مقطع تحصیلی: 

روش تحقیق

۱۳۹۹-۱۴۰۰
نام مدرس: 
مقطع تحصیلی: 

ارزیابی اثر استفاده از اصطلاح‌نامه مدیریت بحران بر مانعیت اطلاعات بازیابی شده از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج)

نام استاد: 
پژوهشکده‌: 
پژوهشکده علوم اطلاعات
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
تاریخ: 
تير ۱۳۹۹

شناسایی محدودیت‌ها و موانع پیاده‌سازی سیاست خودتنظیمی در پلت‌فرم‌های رسانه‌ای ایران

نام استاد: 
پژوهشکده‌: 
پژوهشکده جامعه و اطلاعات
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
تاریخ: 
ارديبهشت ۱۳۹۹

ارائه روشی به منظور توسعه سیستم‌های پیشنهاددهنده اسناد

پژوهشکده‌: 
پژوهشکده فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
تاریخ: 
بهمن ۱۳۹۸

مدیریت رسانه

۱۳۹۸-۹۹
نام مدرس: 
مقطع تحصیلی: 

صفحه‌ها