راهنما

مطالعه معانی لفظی و ضمنی مفاهیم مرتبط با زنان و خانواده در قرآن کریم به منظور ترسیم شبکه معنابب

پژوهشکده‌: 
پژوهشکده علوم اطلاعات
مقطع تحصیلی: 
دکتری تخصصی
تاریخ: 
شهريور ۱۳۹۹

ارزیابی اثر استفاده از اصطلاح‌نامه مدیریت بحران بر مانعیت اطلاعات بازیابی شده از پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج)

نام استاد: 
پژوهشکده‌: 
پژوهشکده علوم اطلاعات
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
تاریخ: 
تير ۱۳۹۹

شناسایی محدودیت‌ها و موانع پیاده‌سازی سیاست خودتنظیمی در پلت‌فرم‌های رسانه‌ای ایران

نام استاد: 
پژوهشکده‌: 
پژوهشکده جامعه و اطلاعات
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
تاریخ: 
ارديبهشت ۱۳۹۹

توسعه روش‌های پایش داده‌های تصویری با رویکرد آماری

پژوهشکده‌: 
پژوهشکده فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی: 
دکتری تخصصی
تاریخ: 
بهمن ۱۳۹۸

ارائه روشی به منظور توسعه سیستم‌های پیشنهاددهنده اسناد

پژوهشکده‌: 
پژوهشکده فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
تاریخ: 
بهمن ۱۳۹۸

توسعه راهکارهای خطاناپذیرسازی سیستم‌های اطلاعاتی با روش تصمیم‌گیری BWM

نام استاد: 
پژوهشکده‌: 
پژوهشکده فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
تاریخ: 
دى ۱۳۹۸

پیاده‌سازی و اجرای راهبردهای حاکمیت داده در برنامه‌ریزی منابع و خدمات کتابخانه‌های دانشگاه آزاد اسلامی

نام استاد: 
پژوهشکده‌: 
پژوهشکده علوم اطلاعات
مقطع تحصیلی: 
دکتری تخصصی
تاریخ: 
آذر ۱۳۹۸

آسیب‌شناسی قیمت‌گذاری کالاها و خدمات اطلاعاتی: رتبه‌بندی عوامل و موانع

نام استاد: 
پژوهشکده‌: 
پژوهشکده جامعه و اطلاعات
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
تاریخ: 
آذر ۱۳۹۸

تأثیر سواد اطلاعاتی بر تصمیم خرید مصرف‌کننده در پهنه خرید دیجیتال

نام استاد: 
پژوهشکده‌: 
پژوهشکده جامعه و اطلاعات
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
تاریخ: 
آبان ۱۳۹۸

صفحه‌ها