دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

بررسی وضعیت سواد دیداری اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

نام استاد: 
پژوهشکده‌: 
علوم اطلاعات
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
تاریخ: 
آبان ۱۳۹۶

کاربردها و مزایای بهره‌گیری از شبکه‌های اجتماعی علمی در کتابخانه‌های دانشگاهی شهر خرم‌آباد

نام استاد: 
پژوهشکده‌: 
جامعه و اطلاعات
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
تاریخ: 
فروردين ۱۳۹۵