سکینه انصافی

تصویر ensafi@irandoc.ac.ir

ریحانه انصافی

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی از دانشگاه تهران

ensafi@irandoc.ac.ir
زمینه‌های پژوهش: 
علم‌سنجی
علم اطلاعات و دانش‌شناسی
تولید علم
آمار و تحلیل اطلاعات