پردازش زبان طبیعی و علوم شناختی

فایل صوتی: 
مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
موضوع رویداد: 
نمایه الفبایی: 
میزگرد تخصصی پردازش زبان طبیعی و علوم شناختی
پردازش زبان طبیعی و علوم شناختی، میزگرد تخصصی
تاریخ برگزاری: 
۲۲ مهر ۱۳۹۳
پردازش زبان طبیعی و علوم شناختی

افزودن دیدگاه