پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
موضوع رویداد: 
نمایه الفبایی: 
بررسی آثار و پیامدهای سرقت علمی و راه‌های جلوگیری از آن:پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها، میزگرد تخصصی
میزگرد تخصصی بررسی آثار و پیامدهای سرقت علمی و راه‌های جلوگیری از آن:پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها
تاریخ برگزاری: 
۲۰ اسفند ۱۳۹۲
کلیدواژه: 
پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها

افزودن دیدگاه