نقش نظام آموزشی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
موضوع رویداد: 
نمایه الفبایی: 
بررسی آثار و پیامدهای سرقت علمی و راه‌های جلوگیری از آن: نقش نظام آموزشی، میزگرد تخصصی
میزگرد تخصصی بررسی آثار و پیامدهای سرقت علمی و راه‌های جلوگیری از آن: نقش نظام آموزشی
تاریخ برگزاری: 
۲۵ مرداد ۱۳۹۲
نقش نظام آموزشی

افزودن دیدگاه