هستی‌شناسی

تاکتیک‌های جست‌وجو و هستی‌شناسی‌ها

تاکتیک‌های جست‌وجو و هستی‌شناسی‌ها

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
ایجاد هستی‌شناسی‌ها از اصطلاح‌نامه‌های موجود

ایجاد هستی‌شناسی‌ها از اصطلاح‌نامه‌های موجود

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران