ایجاد هستی‌شناسی‌ها از اصطلاح‌نامه‌های موجود

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
موضوع رویداد: 
تاریخ برگزاری: 
۲۶ بهمن ۱۳۹۰

سرفصل‌های سخنرانی:

  • سازماندهی و مدیریت اطلاعات؛ 
  • کاربرد اصطلاح‌نامه در نمایه‌سازی و بازیابی اطلاعات؛
  • همسان‌سازی اصطلاح‌نامه‌های موجود؛
  • مراحل تلفیق اصطلاح‌نامه‌ها؛
  • ساخت نظام مفاهیم در هستی‌شناسی‌ها؛
  • مهندسی مجدد اصطلاح‌نامه و تبدیل به هستی‌شناسی‌.
ایجاد هستی‌شناسی‌ها از اصطلاح‌نامه‌های موجود

افزودن دیدگاه