خبر

ایران در نما‌یه‌نامه «وب آو ساینس» و «اسکوپوس» جایگاه نخست شمار انتشارات را میان کشورهای منطقه دارد

ایران در نما‌یه‌نامه «وب‌آو‌ساینس» و «اسکوپوس» جایگاه نخست شمار انتشارات را میان کشورهای منطقه دارد

تازه‌ترین گزارش سامانه «نما» با نام «نمای نمایه‌های استنادی ۲۰۱۸: جایگاه ایران در نمایه‌های استنادی جهانی» منتشر شده که بر پایه آن ایران جایگاه نخست را در شمار انتشارات در دو نمایه‌نامه «وب‌آو‌ساینس» و «اسکوپوس» میان کشورهای منطقه دارد.

به گزارش «روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران» علیدوستی گفت: گزارش «نمای نمایه‌های استنادی ۲۰۱۸: جایگاه ایران در نمایه‌های استنادی  جهانی» که توسط پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) برای بازنمایی چکیده‌ای از گزارش دو نمایه جهانی «وب‌آو‌ساینس» و «اسکوپوس» منتشر شده جایگاه ایران در این دو نمایه در سال ۲۰۱۸ پایش شده است. گفتنی است، داده‌های این گزارش در پایان اسفند ماه ۱۳۹۷ گردآوری شده‌اند.

این گزارش روند سالانه جایگاه ایران در این نمایه‌ها را نیز ارائه می‌کند. شمار انتشارات، شمار استنادها، سرانه استناد به انتشارات (سالانه)، سرانه استناد به انتشارات (پنج ساله)، شاخص «اچ»، همکاری علمی جهانی، شمار مقاله‌های داغ، و شمار مقاله‌های پراستناد از محورهای کلیدی این گزارش هستند. از دیدگاه شمار استنادها در نمایه اسکوپوس، ایران در جایگاه ۱۷ جهان جای گرفته است.

سرانه سالانه استناد به انتشارات پژوهشگران ایرانی در سال ۲۰۱۷ نزدیک به ۰.۵۳ بوده که کشور ایران را در جایگاه ۱۲۱ جهان و ۱۳ منطقه جای داده و جایگاه جهانی ایران نسبت به سال ۲۰۱۶ پیشرفت چشم‌گیری داشته است. این در حالی است که سرانه استناد به انتشارات پدیدآوران ایرانی در پنج سال گذشته ۴.۹ بوده که نسبت به ویرایش پیشین این شاخص رشد داشته است (میانگین پیشین ۴.۲۷).

گزارش ۲۰۱۸ نمایه‌نامه‌های استنادی نشان می‌دهد که شاخص «اچ» ایران تا پایان ۲۰۱۷ برابر ۲۵۷ بوده که از این دیدگاه ایران در جایگاه ۴۲ جهان و چهارم منطقه ایستاده است.

همکاری علمی پژوهشگران ایرانی با پژوهشگران خارج از کشور در سال ۲۰۱۸ نزدیک به ۲۸.۴۰ درصد بوده است که در مقایسه با ۲۵.۶۳ درصد سال پیش رشد داشته است. گزارش ۲۰۱۸ نمایه «وب‌آو‌ساینس» نشان می‌دهد که ایران ۱۰۴ مقاله داغ در این پایگاه داشته که نسبت به گزارش پیشین ۱۴ مقاله افزایش داشته است. از دیدگاه انتشار مقاله‌های داغ ایران در جایگاه ۲۳ جهان و پس از عربستان سعودی در جایگاه دوم منطقه جای گرفته است. همچنین، در گزارش ۲۰۱۸ «وب‌آو‌ساینس» نشان می‌دهد که ۱۹۳۸ مقاله پژوهشگران ایرانی پراستناد شده است که نسبت به ۱۶۹۵ مقاله در ویرایش پیشین پیشرفت داشته است. از دیدگاه انتشار مقاله‌های پراستناد ایران در جایگاه ۳۰ جهان و سوم منطقه جای گرفته است.

گفتنی است، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) با راه‌اندازی سامانه «نما» (جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان) می‌کوشد نتایج نظام‌های گوناگون ارزیابی علم، فناوری، و نوآوری را پایش کند و گزارش‌هایی کاربردی گوناگونی را در اختیار سیاست‌گذاران بگذارد. سامانه «نما» در نشانی NEMA.IRANDOC.AC.IR در دسترس همگان است.

افزودن دیدگاه