سامانه نما

22 مؤسسه ایرانی در میان برترین‌های «یورپ»

۲۲ مؤسسه ایرانی در میان برترین‌های «یورپ»

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، بر پایه گزارش سال ۲۰۱۸ نظام «رتبه‌بندی دانشگاه‌ها بر پایه عملکرد علمی» یا «یورَپ» ۲۲ مؤسسه ایرانی در میان ۲۵۰۰ مؤسسه برتر جهان هستند. دانشگاه‌های «تهران»، «علوم پزشکی تهران»، «صنعتی امیرکبیر»، «صنعتی شریف»، «تربیت مدرس»، «صنعتی اصفهان»، «علم و صنعت ایران»، «فردوسی مشهد»، «تبریز»، «علوم...

16 مؤسسه ایرانی در میان سبزترین مؤسسه‌های جهان

۱۶ مؤسسه ایرانی در میان سبزترین مؤسسه‌های جهان

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، بر پایه ویرایش ۲۰۱۸ رتبه‌بندی جهانی دانشگاهی «گرین‌متریک» درباره توسعه پایدار، ۱۶ مؤسسۀ ایرانی در سیاهۀ سبزترین‌های جهان جای گرفته‌اند. دانشگاه‌های «زنجان»، «کاشان»، «اصفهان»، «گیلان»، «فردوسی مشهد»، «صنعتی شاهرود»، «آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات»، «تهران»، «بوعلی ‌سینا همدان»، «...

ده مؤسسه ایرانی در میان برترین‌های رتبه‌بندی حوزه‌ای «دانشگاه ملی تایوان»

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، «دانشگاه ملی تایوان» در گزارش «رتبه‌بندی حوزه‌ای عملکرد مقاله‌های علمی دانشگاه‌های جهان» در سال ۲۰۱۸ میلادی ۱۰ مؤسسۀ ایرانی را در سیاهۀ ۵۰۰ مؤسسه برتر در حوزه‌های کشاورزی، پزشکی بالینی، مهندسی، علوم زیستی، علوم طبیعی، و علوم اجتماعی آورده است. دانشگاه‌های «تهران»، «تربیت مدرس»، «علوم...

شش مؤسسه ایرانی در میان مؤسسه‌های برتر جهان

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، بر پایه گزارش سال ۲۰۱۸ «رتبه‌بندی عملکرد مقاله‌های علمی دانشگاه‌های جهان» یا «رتبه‌بندی دانشگاه ملی تایوان»، شش مؤسسه ایرانی در سیاهه ۸۰۰ مؤسسه برتر جهان هستند. دانشگاه‌های تهران، علوم پزشکی تهران، صنعتی امیرکبیر، تربیت مدرس، صنعتی اصفهان، و صنعتی شریف در میان ۸۰۰  مؤسسه برتر جهان جای...

۱۶ پژوهشگر ایرانی در میان پژوهشگران پراستناد جهان

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، بر پایه گزارش سال ۲۰۱۸ مؤسسه «کلاریویت آنالیتیکس» درباره «پژوهشگران پراستناد» جهان، ۱۶ پژوهشگر از ایران از تأثیرگذارترین‌ها در پیشرفت علوم شناسایی شده‌اند. «مؤسسه کلاریویت آنالیتیکس» در سال ۲۰۱۸ نام نزدیک به شش هزار پژوهشگر را از سراسر جهان در ۲۱ حوزه موضوعی در سیاهه پژوهشگران پراستناد...

انتشار ویرایش 2017 جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان (نما)

انتشار ویرایش ۲۰۱۷ جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان (نما)

به گزارش «روابط‌ عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران»، ویرایش ۲۰۱۷ جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان (نما) منتشر شد.

در کانون رویکرد تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد، مفهوم سنجش و ارزیابی نهفته است که ابزارهایی کلیدی را برای بررسی و بهبود کیفیت، کارایی و اثربخشی برنامه‌ها در...

نمای نشریه‌های جهانی ایرانی در سال 2017 منتشر شد

نمای نشریه‌های جهانی ایرانی در سال ۲۰۱۷ منتشر شد

به گزارش «روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران»، در این گزارش جایگاه نشریه‌های ایرانی در نظام‌های جهانی ارزیابی در سال ۲۰۱۷ آمده است که داده‌های آن از عملکرد نشریه‌ها در سال ۲۰۱۶ گردآوری شده‌اند. افزون بر این، روند سالانه شمار و میزان تاثیر نشریه‌های ایرانی در این نظام‌ها به همراه جدول‌های مقایسه‌ای با کشورهای منطقه نیز گزارش شده...

افزایش شمار مؤسسه‌های ایرانی در نظام‌های رتبه‌بندی فراگیر جهانی در سال 2017

افزایش شمار مؤسسه‌های ایرانی در نظام‌های رتبه‌بندی فراگیر جهانی در سال ۲۰۱۷

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، برپایه تازه‌ترین ویرایش سامانه «نما»، ۱۷ نظام گوناگون فراگیر رتبه‌بندی جهانی بررسی و جایگاه موسسه‌های ایرانی در آنها پایش و گزارش شده است.

گفتنی است در سال ۲۰۱۷ تعداد ۱۸ موسسه ایرانی در رتبه‌بندی جهانی در دانشگاه‌های «موسسه...

نام ۱۸ موسسه ایرانی در فهرست موسسه‌های برتر آسیا

به گزارش «روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران» و بر پایه آخرین ویرایش گزارش موسسه آموزش عالی «تایمز» که در سال ۲۰۱۸ منتشر شده دانشگاه‌های «صنعتی نوشیروانی بابل»، «صنعتی شریف»، «صنعتی امیرکبیر»، «صنعتی اصفهان»، «علم وصنعت»، «تهران»، «علوم پزشکی تهران»، «تبریز»، «خواجه نصیرالدین طوسی»، «شیراز»، «شهید بهشتی»، «...

هفت دانشمند ایرانی در میان پژوهشگران پراستناد جهان

هفت دانشمند ایرانی در میان پژوهشگران پراستناد جهان

به گزارش «روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران» «موسسه کلاریویت آنالیتیکس» هر ساله بیش از سه هزار پژوهشگر را از سراسر جهان در ۲۱ حوزه موضوعی به‌ عنوان پژوهشگر پراستناد شناسایی و نام آنها را منتشر می‌کند و در آخرین شناسایی، هفت دانشمند ایرانی از تاثیرگذارترین دانشمندان در پیشرفت علوم قرار گرفته‌اند.

برای شناسایی پژوهشگران...

صفحه‌ها