سامانه‌ها و خدمات دانش‌بنیان

31 موسسه ایرانی در میان مؤسسه‌های برتر جهان

۳۱ موسسه ایرانی در میان مؤسسه‌های برتر جهان

به گزارش «روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران» دانشگاه‌های «تهران»، «آزاد اسلامی»، «علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران»، «صنعتی اصفهان»، «صنعتی نوشیروانی بابل»، «صنعتی شریف»، «صنعتی امیرکبیر»، «علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد»، «تربیت مدرس»، «تبریز»، «شیراز»، «علم و صنعت ایران»، «فردوسی مشهد»، «علوم پزشکی و خدمات...

علوم انسانی پیشتاز ثبت پایان‌نامه در سال تحصیلی گذشته بود

علوم انسانی پیشتاز ثبت پایان‌نامه در سال تحصیلی گذشته بود

به گزارش «روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران»، ۴۳۶ دانشگاه‌، پژوهشگاه‌، و مؤسسه‌ آموزش ‌عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی در سال تحصیلی ۱۳۹۸-۱۳۹۹، عضو سامانه ملی ثیت پارسا و پیشنهاده هستند.

بر پایه تبصره نُه «...

دانش ایران: مشارکت ایرانیان در دانش جهان سال 2015 میلادی منتشر شد

دانش ایران: مشارکت ایرانیان در دانش جهان سال ۲۰۱۵ میلادی منتشر شد

به گزارش پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، این اثر داده‌های دو نمایه جهانی «وب آو ساینس (واس)» و «اسکوپوس» را تحلیل می‌کند. «دانش ایران» برای نخستین بار هم‌پوشانی این دو پایگاه را روشن و آمار درستِ انتشارات علمی ایران را در جهان گزارش می‌کند. نام مؤسسه‌های ایرانی در این سامانه، یک‌دست و...

۳۵ موسسه ایرانی در میان برترین‌های نظام رتبه‌بندی موضوعی شانگهای

به گزارش «روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران» دانشگاه تهران ۲۰ بار؛ دانشگاه آزاد اسلامی (همه واحدها) ۱۹ بار؛ دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۱۵ بار؛ دانشگاه تربیت مدرس ۱۲ بار؛ دانشگاه صنعتی شریف ۱۱ بار؛ و دانشگاه‌های صنعتی اصفهان و علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران ۱۰ بار در سیاهه مؤسسه‌های برتر در ۵۴ زمینه علمی جای گرفته‌اند. روی هم...

ایرانداک در بحران کرونا هم همراه پژوهشگران بود!

ایرانداک در بحران کرونا هم همراه پژوهشگران بود

به گزارش «روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران» کاربران ایرانداک از ۱۵ اسفند سال ۱۳۹۸ تا ۱۵ فروردین امسال بیش از ۵۶۶.۰۰۰ بار از سامانه‌های گوناگون بازدید کردند. در این میان، پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج)‌ نزدیک به ۱۸۳.۰۰۰ هزار؛ وبسایت ایرانداک نزدیک به ۱۲۵.۰۰۰؛ سامانه ملی...

پنج مؤسسه ایرانی در میان برترین‌های «کیو. اس.» جای گرفتند

پنج مؤسسه ایرانی در میان برترین‌های «کیو. اس.» جای گرفتند

به گزارش «روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران» دانشگاه‌های «صنعتی شریف»، «صنعتی امیرکبیر»، «تهران»، «علم و صنعت ایران»، و «شیراز» در جایگاه نخست تا پنجم ملی در این نظام رتبه‌بندی هستند. گفتنی است که «دانشگاه شهید بهشتی» نیز در یکی از سنجه‌های این نظامِ رتبه‌بندی جایگاه جهانی به دست آورده، ولی در رتبه‌بندی فراگیر جایگاه جهانی ندارد...

آمار پایان‌نامه‌ها و رساله‌های ثبت شده با قلمرو جغرافیایی اعلام شد

آمار پایان‌نامه‌ها و رساله‌های ثبت شده با قلمرو جغرافیایی اعلام شد

به گزارش «روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران» در سامانه ملی ثبت پایان‌نامه، رساله، و پیشنهاده (SABT.IRANDOC.AC.IR)؛ یکی از پرسش‌هایی که هنگام ثبت این مدارک از دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی می‌شود، قلمرو جغرافیایی...

(پُرسا) آغاز به کار کرد

پُرسا آغاز به کار کرد

به گزارش «روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران» سامانه پرسش‌نامه‌ساز (پُرسا) در پاسخ به نیاز پژوهشگران کشور در آسان‌سازیِ فرایند پژوهش، در نشانی PORSA.IRANDOC.AC.IR، راه‌اندازی و در دسترس همه پژوهشگران کشور گذارده...

وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری باز هم طلایه‌دار همانندجویی و ثبت پارسا شد

وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری باز هم طلایه‌دار همانندجویی و ثبت پارسا شد

به گزارش «روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران»، ۵۵۴ دانشگاه‌، پژوهشگاه‌، و مؤسسه‌ آموزش ‌عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی در شش‌ماهه دوم سال۱۳۹۸، عضو سامانه همانندجو هستند.

بر پایه تبصرة نُه «قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» مصوبِ ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی این قانون، مصوبِ ۲۳ مرداد...

نمای فراگیر مؤسسه‌ها در سال 2019 منتشر شد

نمای فراگیر مؤسسه‌ها در سال ۲۰۱۹ منتشر شد

به گزارش «روابط‌ عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران»، بر پایه تازه‌ترین گزارش سامانه «نما»، شمار مؤسسه‌های ایرانی در نظام‌های رتبه‌بندی فراگیر جهانی نسبت به سال گذشته افزایش یافته است که البته بخشی از این افزایش متأثر از تغییر روش‌شناسی نظام‌های رتبه‌بندی است. در این گزارش ۱۷ نظام گوناگون رتبه‌بندی فراگیر جهانی بررسی و جایگاه مؤسسه‌های...

صفحه‌ها