خبر

برگزاری نشست ریاست دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران با رئیس و اعضای هیئت‌علمی پژوهشکده علوم اطلاعات ایرانداک

نخستین نشست ریاست و استادان دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران با رئیس و اعضای هیئت‌علمی پژوهشکده علوم اطلاعات ایرانداک روز چهار‌شنبه اول اسفند ماه ۱۳۹۷ در ساختمان دانشگاه برگزار شد.

به گزارش «روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران» در این نشست دکتر چنگیزی ریاست، دکتر عیناللهی معاون آموزشی، دکتر شاه‌مرادی رئیس گروه اطلاع‌رسانی و دکتر شیخ‌شعاعی عضو هیئت‌علمی دانشکده پیراپزشکی با دکتر سمائی رئیس پژوهشکده علوم اطلاعات، دکتر ملوک‌السادات بهشتی، دکتر رویا پورنقی، رجبی و دکتر درودی اعضای هیئت‌علمی پژوهشکده علوم اطلاعات بحث و گفت‌وگو کردند.

در این نشست طرفین تمایل خود را برای تبادل استاد و تشکیل کارگاه‌های آموزشی و انجام پژوهش‌های مشترک اعلام کردند. در ادامه دکتر چنگیزی ریاست دانشکده پیراپزشکی بر تجاری‌سازی فعالیت‌های مشترک و استخراج مدل آن تاکید کرد. همچنین نمایندگان حاضر خواهان امضای تفاهم‌نامه برای باز شدن زمینه همکاری بیشتر دو دستگاه شدند.  

گفتنی است این نشست به درخواست دکترشاه‌مرادی، رئیس گروه اطلاع‌رسانی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار گردید.

افزودن دیدگاه