خبر

پایان طرح پژوهشی «طراحی و مستندسازی فرایندهای پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران در حوزه‌های آموزش، پژوهش، جذب، ترفیع، و ارتقا»

پایان طرح پژوهشی «طراحی و مستندسازی فرایندهای پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران در حوزه‌های آموزش، پژوهش، جذب، ترفیع، و ارتقا»

طرح پژوهشی دکتر محمدجواد ارشادی با عنوان «طراحی و مستندسازی فرایندهای پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران در حوزه‌های آموزش، پژوهش، جذب، ترفیع، و ارتقا» به پایان رسید.

به گزارش «روابط‌ عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران» در نشست ۳۱۶ شورای پژوهش که در ۱۸ دی ۱۳۹۷ برگزار شد، طرح پژوهشی «طراحی و مستندسازی فرایندهای پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران در حوزه‌های آموزش، پژوهش، جذب، ترفیع، و ارتقا» توسط دکتر محمدجواد ارشادی، استادیار پژوهشکده فناوری اطلاعات به پایان رسید.

امروزه فرایندها همچون رگ‌ها به جریان درآوردن فعالیت‌ها در بدنه سازمان‌ را بر عهده دارند. بنابراین به‌ منظور به جریان درآوردن امور با کیفیت مطلوب در سازمان لازم است با رویکرد سیستمی فرایندهای مقتضی را طراحی و اجرا نمود. مستندسازی فرآیندهای در حال اجرا راهکاری مطمئن و ضروری جهت پیشبرد اهداف هر نهاد است. نیاز به حفظ و مدیریت بهینه فرایندها و ایجاد زمینه‌هایی برای شناسایی نقاط قابل بهبود از ارکان اصلی ارتقای کیفیت نهادها و ارگان‌­ها است. مدیریت فرایندهای هر نهاد و ارگان مستلزم توصیف دقیق فرایندها و مستندسازی آنها است. در این پژوهش با توجه به مزایای یاد شده از فرایندها و رویکرد فرایندی، فرایندهای پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران در حوزه‌های مختلف آموزش و پژوهش، جذب، ترفیع و ارتقا مستند شده و پایه‌ای به‌ منظور هوشمندسازی و نرم‌افزاری نمودن فرایندها ایجاد شده است. به‌ علاوه استخراج نیازهای اطلاعاتی واحد ارزیابی و تحول اداری به‌ منظور ارائه گزارشات هوشمند، در این طرح انجام شده است.

افزودن دیدگاه